E-Luse is een studiebureau dat een aantal milieu- en energiegerelateerde diensten aanbiedt aan bedrijven en particulieren, met name de opmaak van energie audits (o.a. EBO en EED),  de studie naar alternatieve energie, energieprestatiecertificaten en EPB-begeleiding bij (ver)bouwen.

E-Luse werd opgericht door Tim Vancouillie, die een gezonde passie koestert voor het milieu en sinds 2010 werkzaam is in de energiesector. Zijn kennis van de residentiële sector lag aan de basis van E-Luse, een kleine onderneming dat werd opgericht als bijberoep. Relevante ervaring als energie-efficiëntie consultant voor (middel)grote industriële bedrijven, neemt Tim anno 2018 mee in E-Luse. Het contact met en luisteren naar de noden van de klant staat centraal.

De naam E-Luse bestaat uit “E” en “Luse”. De “E” staat voor Energie, maar verwijst ook naar de 3 pijlers van duurzaamheid: het milieu (Environment), de economie (Economics) en het sociale aspect (Ethical). Dit principe ligt aan de basis van duurzame ontwikkeling, en wordt ook het “Triple Bottom Line” concept genoemd. Hier zijn People, Planet en Profit de fundamenten:

“Luse” of “lùsè” is afgeleid van het Chinese 绿 , wat “groen” betekent. Naast zijn passie voor het milieu en duurzame energie is Tim namelijk gefascineerd door de Chinese taal. Daarom koos hij ervoor om het woord te laten terugkomen in de naam van zijn groene onderneming.