In de loop van afgelopen week informeerde het verificatiebureau de EBO bedrijven over de mogelijke beperking van de administratieve werklast in de tweede ronde door de dubbele rapportering in het energieauditverslag en het energieplan te vermijden. Mogelijkheid, want een onderneming kan er nog steeds voor kiezen om afzonderlijk een energieplan en auditverslag in te dienen.  […]

Read More →