Energieaudit voor kmo’s verplicht vanaf 2022

Energieaudit voor kmo’s verplicht vanaf 2022

Op vraag van minister van Energie ­Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag 4 juni een reeks bijkomende maatregelen goed om kmo’s aan te zetten tot energiebesparingen.

Energieaudit kmo
Aanvulling op bestaande regelgeving

In Vlaanderen bestaan er op vandaag al bepaalde verplichtingen voor bedrijven. Zo dienen energie-intensieve ondernemingen – met een jaarlijks primair energiegebruik groter dan 0,1 PJ- te beschikken over een energieplan en worden grote ondernemingen, in het kader van Vlarem II geacht vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren. Daarnaast vormen vrijwillige overeenkomsten een speerpunt van het Vlaamse beleid voor energie-efficiëntie bij de Vlaamse energie-intensieve industrie in de vorm van de energiebeleidsovereenkomst. De andere bedrijven werden tot op vandaag ontlast van verplichtingen.

Verplichtingen aangevuld met vrijwillige overeenkomsten

Het plan dat op tafel ligt legt een verplichting op aan de kmo’s in twee verschillende categorieën met name een energieaudit voor bedrijven met een verbruik tussen 0,05 PJ en 0,1 PJ en een energiebalans voor bedrijven met een verbruik tussen 0,03 PJ en 0,05 PJ (zie schema hieronder).

Overzicht wetgeving energie in Vlaanderen

De energieaudit zal moeten voldoen aan bepaalde vormvereisten en deze zal iedere 4 jaar opnieuw moeten uitgevoerd worden. De eerste audit zou klaar moeten zijn tegen eind 2022.

De energiebalans heeft vooral als doen om inzicht te krijgen in het energieverbruik van deze kmo. Indien er in de laatste 3 jaar reeds een energiescan werd uitgevoerd dan zal je hiervoor vrijgesteld worden.

Naast de twee verplichtingen zal Vlaanderen ook inzetten om sectorale ontzorgingstrajecten zoals het Energy4Climate traject van Essenscia waaraan E-Luse meewerkt

Onze tip: wacht niet tot 2022 om te starten met een energieaudit!
Contacteer ons vandaag nog om te starten eind dit jaar.

No regret maatregelen

Naar analogie van sommige andere Europese landen worden alle kmo’s ook aangezet om de zogenaamde no regret maatregelen te implementeren (dit kan bijvoorbeeld ledverlichting zijn).

Hoeveel is 0,1 PJ primair

Primaire energie is de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. 1000 kWh aardgas is gelijk aan 3,25 GJ prim, voor elektriciteit is dit 9 GJ Prim. Via deze link kan je het primair energieverbruik van je onderneming berekenen. Of stuur ons je gegevens door en we rekenen het graag voor je uit.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Richting 2050: Rem op fossiele brandstoffen

Richting 2050: Rem op fossiele brandstoffen

Deze week publiceerde het Internationaal Energieagentschap hun Net Zero by 2050 rapport. In dit document dat maar liefst meer dan 200 pagina’s lang is, wordt uitvoerig omschreven wat er nodig is om de doelstelling van 2050 te halen. Hieronder geven we belangrijke orgelpunten uit deze studie.

Doelstellingen zijn nog steeds haalbaar

Volgens het rapport is het nog steeds mogelijk om de afgesproken doelstelling, de stijging van de temperatuur met maximaal 1,5 °C tegen 2050, te halen. Hiervoor zijn echter wel grote inspanningen nodig en moeten we werken naar CO2-neutraal tegen 2050.

Er is nood aan energie-efficiëntie en duurzame energietechnologie

In het uitgewerkt scenario naar CO2-neutraliteit uit het rapport is de wereldeconomie in 2030 ongeveer 40% groter dan nu, maar verbruikt ze 7% minder energie. Een belangrijk wereldwijd streven om de energie-efficiëntie te verhogen is een essentieel onderdeel van deze inspanningen. Hierbij wordt rekening gehouden met een gemiddelde verbetering van 4% per jaar.

Investeringen in fossiele brandstoffen moet stoppen

Om een duidelijke transitie te bewerkstelligen dienen investeringen in fossiele brandstoffen stopgezet te worden. Hierbij worden geen vergunningen meer afgeleverd voor olie- en gasvelden. Ook zijn uitbreidingen van bestaande steenkoolmijnen niet nodig. Opwekking van groene elektriciteit moet hierbij prioriteit krijgen. Daarnaast is een bijkomende focus op waterstof en koolstofopslag nodig om de transitie volledig te maken.

Road to 2050

Belangrijk op te merken is dat het IEA nog steeds een plaats ziet voor kernenergie.

Toch nog wat onopgeloste zaken

Hoewel het Internationaal Energieagentschap gewag maakt van de urgentie om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen, lijken er zich nog een aantal grote problemen voor te doen binnen de industrie. Bedrijven die nood hebben aan warmte op hoge temperatuur kunnen niet zomaar overschakelen naar een systeem waarbij deze warmte elektrisch wordt opgewekt. Denk maar aan een hoogoven, stoomgenerator of een droger op hoge temperatuur.

Indien de technologie wel al voorhanden is dan vergt het grote financiële inspanningen van een onderneming om die switch te maken.
Daarnaast is er ook nog de regelgeving die hierbij niet de juiste stimulans geeft. Denk maar aan de energiebeleidsovereenkomst waarbij je door de hantering van vaste coëfficiënten afgestraft wordt om elektrisch te werken in plaats van op aardgas. Elektriciteit omrekenen naar primaire energie wordt – ongeacht of deze groen wordt aangekocht – verrekend met een factor 9. Voor aardgas is dit 3,25 GJ/MWh. En als laatste is er dan nog de hoge belastingsgraad op elektriciteit. Doordat er 33% heffingen op elektriciteit worden geïnd stijgt ook de kostprijs hiervan.

In België hebben we eveneens nood aan een langetermijnvisie en alle beleidsmiddelen moeten hierop afgestemd worden.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Energieplan – Besluit energieplanning bij omgevingsvergunning

Wanneer moet je nu een energieplan uitvoeren?

Eind vorig jaar (2020) besliste de Vlaamse Regering om de drempel voor de opmaak van energieplan te verlagen van 0,5 PJprim naar 0,1 PJprim. Ook een vierjaarlijkse actualisatie van dit energieplan is aan de orde.

Energieplan Industrie Waterzuivering

Energie-intensieve* vestigingen met een jaarlijks energiegebruik > 0,5 PJ dienden al langere tijd te beschikken over een geactualiseerd energieplan. Voor vestigingen met een jaarlijks energiegebruik > 0,1 PJ wat dit anders.

Zij zullen dus vanaf 2021 verplicht zijn om een energieplan op te stellen en dit om de vier jaar opnieuw te vernieuwen. Deze regelgeving zal eveneens opgenomen worden in de Vlarem-wetgeving (op vandaag 06/01/2021 is dit nog niet het geval).

Wat is dan weer het verschil met een energiestudie? Je ontdekt het hier.

*Bedrijven die zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten zijn vrijgesteld van de verplichting tot het opstellen van een energieplan.

Wie kan de energieplan uitvoeren?

In tegenstelling tot de regelgeving van de energiebeleidsovereenkomst en de verplichte energieaudit voor grote ondernemingen moéten zowel de energieplannen als energiestudies opgesteld door een externe energiedeskundige. Deze dient aanvaard te worden door het Vlaams Energieagentschap (VEA). Hiervoor moet onderander de grondige technische en bedrijfseconomische kennis van de deskundige bewezen worden.

E-Luse voerde al verschillende energiestudies en energieplannen uit. Wij zijn dus zeker de geschikte partner hiervoor.

Wat houdt een energieplan in?

Een energieplan omvat een oplijsting van maatregelen die het specifiek energieverbruik van de inrichting kan verminderen. Het quotum voor deze lijst is een interne rentevoet van (IRR) van minstens 15% na belastingen. Met andere woorden er wordt gezocht naar maatregelen die een terugverdientijd hebben van drie jaar of minder. Rendabele maatregelen moeten tevens ook uitgevoerd worden binnen de 3 jaar na opmaak van het energieplan.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA, vroeger VEA) beoordeeld samen met Verificatiebureau (VBBV) het energieplan op inhoud en kwaliteit.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Energiepremies 2021

Energiepremies voor gebouwen

Ben je als onderneming van plan om 2021 om te investeren in de duurzaamheid van je gebouw of plan je een verbouwing? Dan is er goed nieuws want een aantal premies die je kan verkrijgen via Fluvius worden in het nieuwe jaar verhoogt.

Isolatie

Een belangrijke stap naar een duurzaam en energiezuinig gebouw is de isolatiewaarde van het gebouw. Hieronder een volgt kort overzicht van de premies.

 • Dakisolatie: De premie blijft gelijk 4 €/m2 (vanaf 2021 wordt deze met 12 €/m2 verhoogt indien dit wordt gecombineerd met asbestverwijdering in het dak)
 • Muurisolatie: De premie voor spouwmuur en binnenmuurisolatie blijft gelijk, dit is repectievelijk 5€/m2 en 15€/m2. Voor buitenmuurisolatie wordt de premie verdubbelt(!) naar 30€/m2
 • Vloerisolatie: De premie blijft gelijk 6€/m2
 • Beglazing: Ook deze premie wordt verdubbelt in 2021 naar 16€/m2

Installaties

Naast de gebouwschil hebben de installaties voor verwarming en verlichting eveneens een grote invloed op het energieverbruik. Voor de installaties blijven alle premies gelijk in het nieuwe jaar. Voor de volledigheid geven we hieronder ook een overzicht van de technieken waarvoor men bij de netbeheerder een premie kan aanvragen.

 • Relighting: De premie wordt bepaald in functie van de technische prestaties en het geïnstalleerd vermogen (max. 20.000 €)
 • Warmtepomp: De premie is afhankelijk van het type warmtepomp en afhankelijk van het vermogen (max. 4.800 € voor lucht/luchtwarmtepomp)
 • Warmtepompboiler: Een premie van 300 € tot een vermogen van 2 kW, daarna i.f.v. het vermogen (max. 3780 €)
 • Zonneboiler: De premie bedraagt 200€/m2 (max. 10.000 €)

PV-panelen

Ook de premie voor de PV-panelen wordt veranderd in 2021. Hier wordt de premie toegekend in schijven in functie van het geïnstalleerd vermogen.

 • Tot 4 kWp: 300 €/kWp
 • Van 4 kWp tot 6 kWp: 150 €/kWp

De premie wordt afgetopt op max. 1.500 € en max. 40 % van het factuurbedrag. Een installatie met een vermogen hoger dan 10 kWp komt dan weer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

Premie na energieaudit

Voor maatregelen die NIET opgenomen zijn in bovenstaande lijst én u heeft een energieaudit uitgevoerd dan maakt u misschien wel kans op een tegemoedkoming (premie) voor een maatregel die volgt uit een energiestudie of een energieaudit.

Deze premie bedraagt 0,035€/kWh primaire energie en kan maximaal 25.000 € bedragen per project en per jaar. Daarnaast moet de eenvoudige terugverdientijd steeds langer zijn dan twee jaar.

Meer info en aanvraag

Meer info is te vinden op de website www.energiesparen.be en aanvragen kan via www.fluvius.be.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
1ste adviesbureau klimaatpostief

E-Luse is klimaatpositief

Met veel trots kunnen we hier aankondigen dat E-Luse het eerste klimaatpositieve adviesbureau van Vlaanderen is. Hiermee gaan we nét een stap verder dan CO2-neutraal.

E-Luse Klimaatpositief
E-Luse Klimaatpositief

“We halen dubbel zoveel CO2 uit te lucht dan dat we er zelf in uitstoten”

Benieuw hoe we dit aangepakt hebben? Lees hier verder.

In de pers

Ook enkele persbladen merkten ons nieuws op en publiceerden een artikel.

Artikel KW editie Brugge- Torhout
Artikel KW editie Kortrijk- Waregem
Made In West-Vlaanderen
de Vlaamse Ondernemer

Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
De Croo 1 zet in op duurzaamheid

De Croo I zet in op duurzaamheid

Na bijna vijfhonderd dagen onderhandelen is er een nieuwe federale regering in België. De regering De Croo komt met een plan voor een welvarend, solidair en duurzaam België. Wij gingen voor jouw bedrijf op zoek in het regeerakkoord naar de opmerkelijke punten m.b.t. energie en duurzaamheid. 

DeCroo_SDG

Energiebevoorrading

Het voeren van een ambitieus klimaatbeleid gaat hand in hand met de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Hierbij is het van cruciaal belang dat de bevoorrading, de duurzaamheid en de betaalbaarheid gewaarborgd blijven.

De regering kiest resoluut voor de herbevestiging van de kernuitstap en investeert in bijkomende capaciteit windenergie op de Noordzee.Een flexibel en decentraal energiesysteem is dé toekomst. Daarom komt er een integraal beleid rond hernieuwbare energie, opslag, vraagbeheer, flexibiliteit en interconnectie. In lijn met de EU Green Deal wordt er gewerkt aan een regelgeving rond waterstof en CO2.

Er wordt ingezet op het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Het doel van dit marktgebaseerd capaciteitsmechanisme is om de bevoorradingszekerheid veilig te stellen en dit tegen een marktconforme prijs. Er zal worden ingezet op een verhoogde competitiviteit van de productiemarkt van elektriciteit. Deze concurrentiële marktomgeving zorgt voor een neerwaartse druk op elektriciteitsprijzen. De productiecapaciteit zal eveneens beter worden opgevolgd en gemonitord.

Financieel

Er wordt een interfederaal investeringsplan opgesteld. Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar de domeinen die relevant zijn in het kader van de ontwikkeling van de European Green Deal en Next Generation.

Hierbij wordt specifiek aandacht geschonken aan:

 • het energiezuinig maken van overheidsgebouwen
 • het energiezuinig maken van woningen (i.s.m. de gewesten)
 • verlaging btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen
 • een klimaatneutrale overheid voor 2040 en een meerjarenplan voor de eigendomsgebouwen van de Federale staat
 • stimulansen om energieprestatiecontracten (EPC’s) en Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan te zwengelen
 • de verhoogde investeringsaftrek worden verlengd met twee jaren
Mobiliteit

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatimpact van ons transport te verminderen en de innovatie in de autosector aan te moedigen, zal de regering, in overleg met de deelstaten, werken aan de geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto’s.

Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn.

Opening tot een CO2-taks?

De fiscaliteit zal worden bestudeerd om ze klimaat en milieuvriendelijker te maken. We vertrekken vanuit het principe van de vervuiler betaalt, waarbij we het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk willen ontmoedigen door de invoering van een fiscaal sturend instrument.”

Bedrijven die onder ETS vallen kennen het al enkele jaren, voor hun CO2-emissies dienen ze rechten aan te kopen op de Europese markt. Door het marktmechanisme van ETS zullen deze bedrijven in de komende jaren sowieso meer betalen voor hun CO2-emissierechten. Niet ETS-bedrijven kennen op vandaag nog geen CO2-taks.

Ondanks het schrappen van de taks in het Vlaams Energie- en Klimaatplan, lijkt de nieuwe federale regering nu opnieuw een deur open te zetten richting deze heffing. De bedoeling is om hierdoor een signaal te geven om meer in te zetten op duurzaamheid en de energietransitie.

Het is echter nog koffiedik kijken hoe dit een vorm zal krijgen. Maar als we kijken naar buurlanden dan is de kans wel groot dat er binnen enkele jaren een bijkomende taks op CO2 komt.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Waregem koerse

Waregem koerse

Helaas geen Grote Steeple Chase dit jaar,
maar wij laten de teugels niet vieren!

Waregem koerse,

Dit jaar geen Waregem Koerse door Covid-19. Maar dat weerhoudt ons niet om verder te werken aan de goede zaak.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Energiestudie – Besluit energieplanning bij omgevingsvergunning

Wanneer moet je nu een energiestudie uitvoeren?

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is het soms noodzakelijk om een energiestudie toe te voegen. Hieronder wordt helder uitgelegd wanneer deze studie noodzakelijk is.

Energie-intensieve vestigingen met een jaarlijks energiegebruik > 0,1 PJ moeten onder bepaalde voorwaarden een energiestudie toevoegen bij hun omgevingsvergunnings-aanvraag. Deze regelgeving is eveneens opgenomen in de Vlarem-wetgeving.

Omgevingsvergunning voor een energie intensieve vestiging

Nieuwe inrichting (0,1 PJ)

Hiervoor is de opmaak van een energiestudie altijd noodzakelijk.


Bestaande inrichting

Voor een bestaande inrichting zijn er een aantal verschillende scenario’s.

Volledige hernieuwing van de omgevingsvergunning: hiervoor is geen energiestudie nodig, wel een energieplan*.


Wijziging van de vergunning met een verbruik van min. 10 TJ?

 • Ja: energiestudie nodig
 • Nee: geen studie nodig

*Bedrijven die zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten zijn vrijgesteld van de verplichting tot het opstellen van een energieplan.

Hoe het verbruik bepalen?

Hoe kan je nu bepalen als of je bij een nieuwe inrichting over 0,1 PJ komt of de wijziging minimaal 10 TJ bedraagt? Dit kan men best doen door het verbruik van de installatie zo goed mogelijk in te schatten.

Indien er metingen beschikbaar zijn van een gelijkaardige site of machine kunnen deze zeker gebruikt worden, eventueel kan een correctie toegepast worden indien deze veel zuiniger zal zijn. Je kan ook gebruik maken van kengetallen die beschikbaar zijn voor de processen, kijk hiervoor bijvoorbeeld eens bij de BBT’s. Een andere manier is het opsommen van alle (significante) verbruikers en hieraan een vermogen, een belasting en de draaiuren te koppelen.

Let wel: indien het een wijziging betreft waarbij een installatie wordt vervangen door een moderner en energiezuiniger model (met een energieverbruik van minstens 10 TJ), moet ook hiervoor een energiestudie worden opgesteld, ook al resulteert deze eigenlijk in een vermindering van het verbruik. 

Wie kan de energiestudie uitvoeren?

In tegenstelling tot de regelgeving van de energiebeleidsovereenkomst en de verplichte energieaudit voor grote ondernemingen moéten zowel de energieplannen als energiestudies opgesteld door een externe energiedeskundige. Deze dient aanvaard te worden door het Vlaams Energieagentschap (VEA). Hiervoor moet onderander de grondige technische en bedrijfseconomische kennis van de deskundige bewezen worden.

E-Luse voerde al verschillende energiestudies en energieplannen uit. Wij zijn dus zeker de geschikte partner hiervoor.

Wat houdt een energiestudie in?

In de energiestudie dient aangetoond te worden dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is, m.a.w. dat er gewerkt wordt met de Best Beschikbare Technieken (BBT).
De exploitant moet in de energiestudie aantonen dat energie-efficiëntere installaties die beschikbaar zijn op de markt of dat maatregelen die extra kunnen genomen worden om de energie-efficiëntie van de inrichting te verhogen een IRR van minder dan 15% na belastingen hebben.

De exploitant voegt de energiestudie toe aan de omgevingsvergunningsaanvraag. Het Vlaams Energieagentschap beoordeeld samen met Verificatiebureau (VBBV) de energiestudie op inhoud en kwaliteit.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Artikel “Ondernemers”: E-Luse helpt duurzamer te ondernemen

Artikel “Ondernemers”: E-Luse helpt duurzamer te ondernemen

Ondernemingen zijn een drijvende kracht om de wereld duurzamer te maken. Daar is Tim Vancouillie heilig van overtuigd. Met E-Luse, een jong adviesbureau voor energie en duurzaamheid, adviseert hij grote productiebedrijven en kmo’s om energiezuiniger te werken, de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Lees het volledige artikel via onderstaande link

Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden