CSRD – Duurzaamheidsrapportering

CSRD – De nieuwe Europese rapporteringsrichtlijn over duurzaamheid

E-luse helpt bedrijven het bos (terug) door de bomen te zien. Stapsgewijs begeleiden wij u in het bekomen van een conform duurzaamheidsrapport.

Wat is het?

Europa heeft de CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, geïntroduceerd als verplichte duurzaamheidsrapporteringsrichtlijn. Het doel is om rapportering omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op een gestandaardiseerde en vergelijkbare manier mogelijk te maken. Deze richtlijn zal van toepassing zijn voor maar liefst 50.000 ondernemingen binnen Europa en omvat standaarden met een brede waaier aan ESG (Milieu, Maatschappij en Beleid) topics waarover deze bedrijven jaarlijks verplicht zullen moeten rapporteren.

De CSRD wordt nader uitgewerkt in rapporteringsstandaarden die opgesteld zijn door EFRAG, de European Financial Reporting Advisory Group en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) worden genoemd. Aan de hand van deze standaarden kan een onderneming gaan rapporteren over verscheidene ESG topics, met aan de basis twee verplichte algemene, cross-cutting standaarden.

Voor wie & vanaf wanneer?

Afhankelijk van het type organisatie werd een deadline vastgelegd voor het voorleggen van het eerste duurzaamheidsrapport.

Vanaf 2026 dient er gerapporteerd te worden over boekjaar 2025 en dit voor alle grote ondernemingen die aan twee van de volgende criteria voldoen:

Vanaf 2027 vallen ook beursgenoteerde KMO’s binnen de scope.

De CSRD heeft bovendien een (indirecte) impact op kleine ondernemingen die niet binnen de scope vallen. Als stakeholders van de grotere CSRD-plichtige ondernemingen zullen deze kleinere ondernemingen immers ook vragen moeten beantwoorden en data voorhanden moeten hebben.


Hoeft uw onderneming wettelijk gezien niet te rapporteren over duurzaamheid maar wilt u graag van start gaan met duurzaam ondernemen? Dan is onze duurzaamheidsradar ideaal voor u.

Schrijf je nu in voor onze gratis online opleiding “Duurzaamheidsrapportage”.

Een gratis lessenreeks voor iedereen die inzicht en duidelijkheid wenst te verkrijgen in kader van wettelijk verplichte duurzaamheidsrapportage (CSRD), gegeven door experten.

Vijf lessen van 30 min tussen 11h00 en 11h30
Startdatum: 24 april 2024

De duurzaamheidsradar

Onze duurzaamheidsradar is het ideale instrument voor bedrijven die de eerste stap willen zetten rond het thema duurzaamheid. Daarvoor hebben we een uniek scoringsysteem ontwikkeld. In een workshop toetsen we jouw bedrijfsvoering af aan de SDG’s (sustainable development goals) van de Verenigde Naties. We geven ook aan welke kansen er zijn om met je bedrijf op die duurzaamheidsdoelstellingen in te spelen.


Wat wilt dit nu concreet zeggen en hoe gaan wíj te werk?

Duurzaamheidsrapportering is een zéér breed en uitdagend gegeven. Het is dan ook moeilijk om te weten hoe u hier het beste mee aan de slag gaat.

Om een duurzaamheidsrapport te bekomen, dat in overeenstemming is met de CSRD-richtlijn en ESRS-standaarden, dient u als bedrijf heel wat stappen te doorlopen en data te verzamelen.

E-luse helpt bedrijven graag om het bos (terug) door de bomen te zien. Stapsgewijs begeleiden wij u in het bekomen van een conform duurzaamheidsrapport.

In een voorbereidende fase wordt onder andere het DNA van uw bedrijf in kaart gebracht. Waar staat uw bedrijf voor, wat zijn de kernwaarden en ambities?

De dubbele materialiteitsanalyse

Eerst en vooral dient onderzocht te worden wat de kansen en opportuniteiten zijn voor uw onderneming op vlak van duurzaamheid. Deze screening gebeurt samen met het management en interne experten. Hiervoor moet de situatie ‘as is’ in kaart gebracht worden en gekeken worden waar groei mogelijk is. Dit denkende vanuit het DNA van uw onderneming en wat jullie voor ogen hebben op korte en lange termijn.

Vervolgens dienen er prioriteiten gesteld te worden. Het is natuurlijk onmogelijk uw bedrijf van de ene dag op de andere op àlle vlakken duurzamer te maken op een effectieve en kwalitatieve manier.

CSRD dubbele materialiteit outside-in inside-out financiële impact materiële impact

De dubbele materialiteitsanalyse is een verplichting vanuit de CSRD-wetgeving, maar ook een handig concept om de relevante topics voor uw onderneming te bepalen. Dit gebeurt door middel van diepgaande stakeholderdialogen met interne en externe stakeholders. Wij helpen u doorheen dit proces aan de hand van deze analyse om materiële (inside-out) en financiële (outside-in) impacts, risico’s en kansen – te identificeren.

Het bepalen van uw strategie en het framework

Vanuit de materialiteitsanalyse kan een strategie en concreet framework uitgewerkt worden. Dit zorgt ervoor dat u uzelf als bedrijf weldoordachte maatregelen en SMART-doelen vooropstelt waardoor het gemakkelijker is om iedereen mee op sleeptouw te nemen en de focus te behouden.

Nadat het framework opgesteld is, kan het uitgevoerd worden. Het uitgangspunt is dat uw onderneming doorheen de tijd duurzamer wordt en maatschappelijk verantwoord denken en ondernemen geïncorporeerd wordt in de bedrijfsmentaliteit.

Stop duurzaamheid in uw strategie en strategie in duurzaamheid.

Opstellen van uw duurzaamheidsrapport
Nu dient alle, in de voorgaande stappen verzamelde, informatie gebundeld te worden in een duurzaamheidsrapport dat voldoet aan de CSRD-richtlijnen en ESRS-standaarden.

Onze tip
Wel is het aangewezen om zo snel mogelijk van start te gaan met de opstart van de CSRD. Begin alvast met het verzamelen en analyseren van beschikbare data en ga de uitdaging aan. De rapportering is geen doel op zich, maar een middel om bedrijven te doen groeien naar duurzaamheid.


Externe duurzaamheidsmanager

Is je bedrijf te klein om zelf een CSR- of duurzaamheidsmanager in dienst te nemen? Heb je nood aan een externe blik om een beter zicht te krijgen op de uitdagingen die je als onderneming tegemoet ziet? Dan kunnen wij je gedurende een bepaalde periode of op permanente basis ondersteuning bieden als extern duurzaamheidsmanager.

Contacteer ons voor een afspraak

Wil je meer info over één van onze diensten, aarzel niet en contacteer ons voor een afspraak.