Vrijwillige duurzaamheidsrapportage voor KMO’s

Vrijwillige duurzaamheidsrapportage voor KMO’s

Eind 2023 werd door EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) een nieuwe “standaard” gepubliceerd ter ondersteuning van niet-beursgenoteerde KMO’s bij hun duurzaamheidsrapportage. Deze Standaard wordt ook wel de VSME ESRS (draft) genoemd.

In tegenstelling tot ESRS (Europese Sustainability Reporting Standards) voor grote ondernemingen, is deze standaard geen wettelijke verplichting. Het is een instrument ontwikkeld voor ondernemingen die buiten het bereik van CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vallen. Deze ondernemingen hebben hierdoor een leidraad waarmee ze kunnen rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen.

Momenteel is een voorlopige, draft-versie beschikbaar, welke na verloop van tijd gefinaliseerd zal worden maar reeds een duidelijk beeld geeft van wat van KMO’s verwacht wordt op vlak van duurzaamheidsrapportage.

Schrijf je nu in voor onze gratis online opleiding “Duurzaamheidsrapportage”.

Een gratis lessenreeks voor iedereen die inzicht en duidelijkheid wenst te verkrijgen in kader van wettelijk verplichte duurzaamheidsrapportage (CSRD), gegeven door experten.

Vijf lessen van 30 min tussen 11h00 en 11h30
Startdatum: 24 april 2024

Waarom bestaat het?

Het doel van deze (draft) Standaard is het ondersteunen van micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen bij:

  1. Het bijdragen aan een duurzamere en inclusievere economie;
  2. Het verbeteren van hun beheer van duurzaamheidskwesties, zoals milieuproblemen en sociale uitdagingen (bijvoorbeeld vervuiling, gezondheid en veiligheid van werknemers). Dit zal hun concurrentiële groei en veerkracht ondersteunen op korte, middellange en lange termijn;
  3. Het voorzien van informatie om te voldoen aan de vraag naar data van kredietverstrekkers, investeerders
  4. Het voorzien van informatie om te voldoen aan de vraag naar data van grote ondernemingen die duurzaamheidsinformatie van hun leveranciers opvragen.

Voor wie is het?

Deze (draft) Standaard is vrijwillig en van toepassing op niet-beursgenoteerde KMO’s. Deze ondernemingen vallen buiten de reikwijdte van de CSRD, maar worden aangemoedigd om déze Standaard te gebruiken voor hun duurzaamheidsrapportage. De Standaard behandelt dezelfde duurzaamheidskwesties als de ESRS  voor grote ondernemingen, maar aangepast aan de mogelijkheden van KMO’s. Micro-ondernemingen kunnen ervoor kiezen selectief delen van deze Standaard te gebruiken

Duurzaamheidsrapportage

Wat houdt deze duurzaamheidsrapportage in?

De VSME ESRS omvat drie modules die de onderneming als basis kan gebruiken voor de voorbereiding van haar duurzaamheidsrapport:

1. Basismodule (B1-11):

Deze module biedt een gerichte aanpak voor micro-ondernemingen en is een minimumvereiste voor andere ondernemingen. De module is opgebouwd uit verschillende deelmodulen of vereisten, namelijk B1 t.e.m. B11. Deze vereisten omvatten allerlei verschillende duurzaamheidstopics, die ook terug te vinden zijn in de ESRS (Bijv. energie, GHG-emissies,  biodiversiteit, water, lucht-, water- en bodemvervuilling…).

De vereisten moeten worden verschaft indien deze van toepassing zijn voor de onderneming in kwestie. Een materialiteitsanalyse is niet vereist binnen deze module.

2. Narratieve module over Beleid, Acties en Doelen (PAT):

Deze module definieert “verhalende” vereisten (N1 – N5) met betrekking tot Beleid, Acties en Doelen (PAT), die moeten worden gerapporteerd naast vereisten binnen de basismodule (indien van toepassing). In deze module wordt gevraagd naar toelichtingen wat betreft de policy’s, acties en doelstellingen die een bedrijf heeft in kader van voor haar significante duurzaamheidsthema’s.

Een materialiteitsanalyse is vereist om bekend te maken welke duurzaamheidskwesties relevant zijn voor de bedrijfsvoering en organisatie van de onderneming.

3. Module Zakelijke Partners (BP):

Deze module stelt datapunten vast die moeten worden gerapporteerd naast vereisten B1-B11 en die hoogstwaarschijnlijk zullen worden opgenomen in gegevensverzoeken van kredietverstrekkers, investeerders en zakelijke cliënten van de onderneming.

Een materialiteitsanalyse is vereist om bekend te maken welke duurzaamheidskwesties relevant zijn voor de bedrijfsvoering en organisatie van de onderneming.

Hoe een onderneming de Standaard toepast, dat beslist ze zelf.

Hoe een onderneming de Standaard toepast, dat beslist ze zelf. Er zijn namelijk verschillende opties mogelijk bij de voorbereiding van het duurzaamheidsrapport met gebruik van de VSME ESRS:

  • OPTIE A: Alleen de Basismodule;
  • OPTIE B: Basismodule en Narratieve-PAT-module;
  • OPTIE C: Basismodule en Zakelijke Partners-module; of
  • OPTIE D: Basismodule, Narratieve-PAT-module èn Zakelijke Partners-module.

Ieder bedrijf zal op termijn aangezet worden om op één of andere manier te rapporteren over duurzaamheid, het VSME heeft hierbij een goeie leidraad voor een gemiddelde kmo.

Tim Vancouillie – Founder E-Luse

Conclusie

De vrijwillige duurzaamheidsrapportagestandaard voor KMO’s, de VSME ESRS (draft), is een waardevol instrument voor niet-beursgenoteerde KMO’s om over hun duurzaamheidsinspanningen te rapporteren. Hoewel deze standaard geen wettelijke verplichting is, biedt ze de nodige ondersteuning om onder meer te voldoen aan de vraag naar data van kredietverstrekkers, investeerders en grote ondernemingen.

Met verschillende opties voor rapportage biedt de VSME ESRS flexibiliteit aan KMO’s om hun duurzaamheidsrapport op maat te maken. Hiermee wilt men KMO’s stimuleren om van start te gaan met duurzaamheidsrapportage.

Wil je graag meer informatie, of hebt je hulp nodig bij het opstellen van een duurzaamheidsrapport? Aarzel dan niet om ons hierover te contacteren.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden