Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Heb je als bedrijf de ambitie om niet enkel in te zetten op energie, maar ook andere aspecten van duurzaamheid onder de loep te nemen? Dan zijn we bij E-Luse de uitgelezen partner. In 3 stappen begeleiden we je naar een duurzame transitie.

E-Luse geeft je strategisch advies op het vlak van
duurzaam ondernemen. We gebruiken hiervoor de
Sustainable Development Goals.

Wat is duurzaam ondernemen

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord of duurzaam indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

Zo gaan wij te werk

Nulmeting op duurzaamheid
We starten met een soort ‘foto’ van de huidige situatie. In die nulmeting zoomen we in op de relevantste duurzaamheidsuitdagingen voor jouw bedrijf of sector. We bepalen de prioriteiten, die we rangschikken volgens hun belang voor de stakeholders en impact op de maatschappij.

Scope bepalen
Op basis van de nulmeting worden een aantal belangrijke thema’s vastgelegd. Denk maar aan alternatieve energie, afvalstromen, recyclage, waterbesparing,… Daarbij zoeken we naar een goede balans tussen de maatschappelijke impact en de bedrijfsopbrengsten. Er worden duidelijke KPI’s uitgezet om de genomen acties te meten.

Uitwerken van een plan
De gedefinieerde doelen vormen de basis voor jouw duurzaamheidsstrategie. In een plan op maat schetsen we enerzijds het algemene kader en leggen we anderzijds concrete acties vast. De timing wordt aangegeven in een roadmap. Het document vormt de perfecte basis om een duurzaamheidsrapport op te maken. Daarnaast kan je (intern of extern) marketingteam hiermee aan de slag om te communiceren met de verschillende stakeholders

Schrijf je nu in voor onze gratis online opleiding “Duurzaamheidsrapportage”.

Een gratis lessenreeks voor iedereen die inzicht en duidelijkheid wenst te verkrijgen in kader van wettelijk verplichte duurzaamheidsrapportage (CSRD), gegeven door experten.

Vijf lessen van 30 min tussen 11h00 en 11h30
Startdatum: 24 april 2024


Duurzaamheidsradar

Onze duurzaamheidsradar is het ideale instrument voor bedrijven die de eerste stap willen zetten rond het thema duurzaamheid. Daarvoor hebben we een uniek scoringsysteem ontwikkeld. In een workshop toetsen we jouw bedrijfsvoering af aan de SDG’s (sustainable development goals) van de Verenigde Naties. We geven ook aan welke kansen er zijn om met je bedrijf op die duurzaamheidsdoelstellingen in te spelen.

Duurzaamheidsradar

Externe duurzaamheidsmanager

Is je bedrijf te klein om zelf een CSR- of duurzaamheidsmanager in dienst te nemen? Heb je nood aan een externe blik om een beter zicht te krijgen op de uitdagingen die je als onderneming tegemoet ziet? Dan kunnen wij je gedurende een bepaalde periode of op permanente basis ondersteuning bieden als extern duurzaamheidsmanager.

Contacteer ons voor een afspraak

Wil je meer info over één van onze diensten, aarzel niet en contacteer ons voor een afspraak.