CO2-voetafdruk

Bereken je CO2-voetafdruk

Produceren en handelen zonder CO2 uit te stoten? Het klinkt bijna als een utopie, maar voor heel wat bedrijven is het mogelijk.

E-Luse bepaalt uw CO2 footprint over de volledige waardeketen
en stelt een actieplan op om uw uitstoot terug te schroeven .
Gaat u de uitdaging aan?

Zo gaan wij te werk

Meten is weten

De eerste stap is de nulmeting van uw onderneming. De carbon footprint, ook wel CO2-voetafdruk, is een maatstaf waarmee u kunt meten hoeveel CO2 uw bedrijf uitstoot. Door uw uitstoot in kaart te brengen krijgen we een inzicht waar de (verborgen) verbruikers zich situeren.

Het is belangrijk om steeds op voorhand de scope van deze CO2-voetafdruk te definiëren en af te bakenen. Vanaf waar en tot waar wordt de uitstoot in rekening gebracht, wordt er enkel gekeken naar de uitstoot van de vestiging en wat met de aanlevering van grondstoffen? Wij kiezen er steeds voor om de volledige waardeketen van uw bedrijf in kaart te brengen. Hierdoor worden zowel scope 1, scope 2 als scope 3 in kaart gebracht. Meer info over de verschillende scopes vind je via deze link.

Er zijn verschillende manieren om de CO2-voetafdruk te bepalen. Onze rekenmethode ligt in lijn het het Greenhouse Gas Protocol. Ook de jaarlijkse rapportage de carbon footprint volgt dit gangbare protocol. Deze methode is tevens geënt op de ISO 14064.

CO2-voetafdruk carbon footprint CO2 E-Luse

Besparen is de sleutel

Tal van bedrijven hebben zich geëngageerd om hun CO2-uitstoot te verminderen. Anderen krijgen de vraag van hun klant of andere stakeholders, zoals financiële instellingen, wat zij doen om hun uitstoot te beperken.

De oefening stopt niet na het nemen van de spreekwoordelijke CO2-foto van je bedrijf. Een carbon footprint geeft je een inzicht en je bepaalt hiermee de lijnen waarin er de komende jaren zal gewerkt en gerapporteerd worden. Daarnaast is de uitwerking van een degelijk actieplan dat uitgezet wordt in de tijd een belangrijke volgende stap. Door jaren ervaring op te bouwen in het uitwerken van besparingstrajecten op het vlak van energie zijn wij experten in het opstellen van actieplannen om de CO2-uitstoot te beperken.

Alle facetten van je onderneming worden onder de loep genomen. Daarbij worden de meest interessante projecten in detail doorgerekend naar besparing (zowel impact op het klimaat als financieel) en terugverdientijd.

Ontdek hier onze roadmap richting een actieplan om je CO2-uitstoot te beperken.

Jaarlijkse opvolging via online platform.
Een carbon footprint wordt net zoals een financiële rapportage jaarlijks opgemaakt. In het eerste jaar ligt het zwaartepunt van de oefening. Door de krijtlijnen juist uit te zetten en een performant systeem uit te rollen kan je de tijd die je in de berekening van de voetafdruk steekt beperken. Daarom kiezen we er ook steevast voor om te werken met een digitaal platform waarin we de rapportage maximaal automatiseren.

Waarom een carbon footprint berekenen?

Omdat je als organisatie, met een verantwoorde bedrijfsvoering, beslist om een deel te zijn van de oplossing voor het klimaatprobleem en zodoende in lijn te zijn met het klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal. Je zet de eerste stap richting beter.

Maar daar blijft het niet bij.

Het wordt of is reeds een belangrijk topic voor uw stakeholders. Uw werknemers en sollicitanten zijn meer dan ooit begaan met de klimaatproblematiek en nemen jouw aanpak mee in hun overwegingen. De vraag komt ook meer en meer van klanten en leveranciers. Uit interesse, om hun keuze aan te passen, of door de uitbreiding van de verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD voor grote bedrijven. Daarbij zal er een rapportage nodig zijn van de CO2-voetafdruk en het reductieplan. Aangezien scope 3 ook wordt aangehaald, zal logischerwijs de ganse keten in vraag worden gesteld, waarvan u als organisatie een onderdeel bent.

Tot slot willen we meegeven dat een CO2-voetafdruk in kaart brengen en reduceren ook een vorm van risk management is naar morgen en dat het doorgaans nieuwe opportuniteiten voor uw bedrijf aan het licht brengt.

Overtuigd om ook aan de slag te gaan?

We helpen jou graag bij het behalen van je doel. Want ja, het kan!


Onder het motto “practice what you preach” is E-Luse al sedert 2019 CO2-neutraal, méér zelfs: klimaatpositief. Benieuwd hoe we dit hebben aangepakt? Lees het hier

CO2-neutraal CO2 Klimaatpositief
 project Ethiotrees
Foto: Ethiotrees

E-luse is erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Als kmo kan je voor de opmaak van een actieplan voor CO2-reducties hiervoor een korting krijgen van 20% – 30%.