Energieadviseur voor industriebedrijven

Energieadviseur voor industriebedrijven

Bedrijven die zijn toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst (EBO) moeten vierjaarlijks een energieplan opstellen. Grote ondernemingen zijn volgens de EED-richtlijn (Energy Efficiency Directive) verplicht een energieaudit uit te voeren. Maar ook andere grote energieverbruikers hebben vaak nood aan een energieplan of energiestudie als zij bijvoorbeeld uitbreiden of een structurele wijziging in de organisatie doorvoeren.

Valt uw bedrijf onder de EBO, EED of het Besluit Energieplanning? Dan moet u enkele wettelijke verplichtingen vervullen. E-Luse kan u hierbij helpen.

Niet alle ondernemingen hebben de kennis of middelen om deze vereisten intern te vervullen. Of misschien is het wel eens tijd voor een externe kijk op de bedrijfsprocessen en het energieverbruik? Met dergelijke vraagstukken kunnen industriebedrijven bij E-Luse terecht.


Uw bedrijf is toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst

Indien uw bedrijf deel uitmaakt van de EBO, wordt er van u verwacht dat u vierjaarlijks een energieplan opmaakt. Een energieaudit ligt aan de basis van dit plan. Dit maakt u op in samenwerking met een team van energiedeskundigen dat zowel uit interne als externe experts kan bestaan. E-Luse heeft daar jarenlang ervaring in opgebouwd en is hier een ideale partner voor. In 2023 start de nieuwe EBO.

Een energieaudit houdt in dat uw bedrijf en bedrijfsprocessen gescreend worden, dat er naar mogelijke besparingen wordt gezocht en hoeveel de investeringskost hiervoor zou bedragen. Vervolgens wordt berekend hoeveel de investering u precies kan opbrengen. Op basis hiervan wordt een energieplan opgesteld met de aanbevolen maatregelen en de terugverdientijd van de investering.


Uw bedrijf valt onder het Besluit Energieplanning

Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 0,1 PJ zijn eveneens verplicht een energieplan op te maken wanneer zij hun milieuvergunning vernieuwen. Een energiestudie is dan weer vereist wanneer een verandering aan een bestaande installatie een (primair) meerverbruik van minstens 10 TJ per jaar met zich meebrengt.

Bovenstaande geldt voor bedrijven die niet zijn toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst. Ondernemingen die wel tot de EBO behoren, kunnen het energieplan dat voor de EBO werd opgesteld, ook gebruiken om aan het Besluit Energieplanning te voldoen.


Uw bedrijf valt onder de EED-richtlijn

De Energy Efficiency Directive of EED-richtlijn is van toepassing op grote ondernemingen of niet-KMO’s waar:

  • ofwel meer dan 250 voltijdse werkkrachten tewerkgesteld zijn;
  • ofwel een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én een jaarlijkse totaalbalans van meer dan 43 miljoen euro wordt gerealiseerd.

Dergelijke ondernemingen zijn verplicht een energieaudit grote ondernemingen uit te voeren per vestiging. Dit moest voor het eerst tegen 1 december 2015, met een geldigheid van vier jaar. De vierjaarlijkse hernieuwing is verplicht. De volgende verlenging zal plaatsvinden eind 2023.


Uw bedrijf is ETS plichtig (CO2-emissiehandel)

De CO2-emissiehandel of EU ETS (Emissions Trading Scheme) is een marktinstrument waarmee de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Als bedrijf is het vaak een ingewikkelde materie. Voor ondersteuning op dit vlak ben je ook bij E-Luse op de juiste plaats. We bieden onder andere volgende diensten aan:

  • Bijwerken van het monitoringplan
  • Voorbereiden van het emissiejaarrapport
  • Opstellen monitoring methodiekplan en baselinerapport

Duurzaam ondernemen

Heb je als bedrijf de ambitie om niet enkel in te zetten op energie maar ook andere aspecten van duurzaamheid onder de loep nemen, dan is E-Luse hiervoor de ideale partij. Een onderzoek naar alternatieve energiebronnen om een energietransitie te ondergaan; uw ecologische voetafdruk verminderen door afvalstromen aan te pakken of circulaire oplossingen toe te passen; de integratie van waterbesparende technieken om het gebruik van proper water te beperken: het zijn slechts enkele voorbeelden waarmee we samen aan de slag kunnen. Als bedrijf duurzamer en milieuvriendelijker worden? Het kan!Onze klanten

Deze bedrijven werden reeds door E-Luse geholpen, meer klantenverhalen ontdek je hier