E-luse geselecteerd voor vergroeningscans

E-luse geselecteerd voor vergroeningscans VLAIO

De doelstelling is duidelijk, tegen 2050 zal je als bedrijf fossielvrij moeten werken. Geen verwarming meer op aardgas, een alternatief voor de stoomopwekking én een nieuwe technologie voor je ovens. Het behalen van deze doelstelling zal veel studiewerk vergen en ook de Vlaamse regering ziet dit in.

Daarom voorziet VLAIO de komende vier jaar een ondersteuning voor technisch en economisch vooronderzoek voor de vergroening in jouw bedrijf. E-Luse werd hiervoor geselecteerd als erkende dienstverlener.

Wat is een vergroeningscan

In een vergroeningscan worden alternatieven technologieën zoals van groene warmte, restwarmte en elektrificatie onderzocht. De focus van de scan ligt op het onderzoek naar vergroening van een technologie waar er momenteel wordt gewerkt met fossiele brandstoffen. Het doel is om de finale CO2-uitstoot van jouw bedrijfsvoering te verminderen.

Volgende technologieën kunnen bijvoorbeeld worden onderzocht in de vergroeningscan:

 • (Industriële) warmtepomp
 • Elektrische boiler
 • Elektrificatie van industriële processen
 • Zonnethermie
 • Biogasketels en productie van biogas
 • Gebruik van restwarmte
 • Warmtenetten tussen bedrijven
 • Ondiepe en diepe geothermie
 • Waterstofboiler
 • Thermische opslag
Vergroening energie

De vergroeningscan kan nooit een verplichte energiaudit vervangen. Het is een instrument om een specifieke technologie of installatie te onderzoeken. Hierbij wordt een detailanalyse gemaakt van de bestaande situatie en worden door onze experten één of meerdere alternatieven uitgewerkt.

Het traject heeft een doorlooptijd van ongeveer drie maand.

Krijg een tegemoetkoming van maar liefst 85% op de studiekost!

Welke stappen ondernemen we

Wanneer je als ondernemer start met een vergroeningsscan, dan sta je al met één been in de toekomst. Het veranderen van de mindset en de durf om processen en installaties in vraag te stellen is een eerste grote stap. Bij de volgende stap, het bepalen van de technische en economische haalbaarheid van de vergroening van uw organisatie, wordt u maximaal bijgestaan door onze experten.

Tijdens een startvergadering bekijken we samen met jou welke technologieën er onderzocht worden en welke vervolgstappen we daarin ondernemen. Ter voorbereiding van een plaatsbezoek zal u gevraagd worden om een ons enkele gegevens te bezorgen. Voorbeelden hiervan zijn het energieverbruik, productiedata, een processchema,… We proberen de hoeveelheid te beperken zodat we je niet onnodig belasten met een gigantische vragenlijst.

Het plaatsbezoek heeft als doel om jouw bedrijf beter te leren kennen, de processen of de specifieke installaties te inventariseren en deze te herbekijken in functie van de vergroening van de energiedragers.

Daarna gaan onze experten aan de slag en worden voor het specifieke topic verschillende scenario’s onderzocht. Hierbij worden de verschillende scenario’s in detail doorgerekend en wordt een investeringskost bepaald. Tijdens deze analyse zal er ook steeds gekeken worden of er een mogelijkheid is om voor de gekozen technologie of techniek bijkomende subsidie te ontvangen.

De resultaten van onze studie worden tijdens een overleg met je besproken. De verschillende scenario’s en de randvoorwaarden worden in detail doorgesproken. Bij ieder geselecteerd project wordt een actie en een timing geplaatst. Dit vormt dan het vervolgtraject, waar je mee aan de slag kunt.

Voor wie

Alle bedrijven en vzw’s met een economische hoofdactiviteit die op deze NACE-code lijst staat kunnen een scan laten uitvoeren. Ook een ETS-bedrijf of een bedrijf dat deelneemt aan de energiebeleidsovereenkomst kunnen gebruik maken van deze ondersteuning.

Hoe aanvragen

Neem contact met ons op via onderstaande knop of via tim@e-luse.be.

Daarna doorlopen we een aantal administratieve stappen:

 • Tijdens een intakegesprek controleren we of je onderneming in aanmerking komt voor de vergroeningscan
 • Wij maken een offerte op en bezorgen deze samen met het aanvraagformulier en de verklaring op eer aan VLAIO
 • VLAIO keurt de aanvraag goed binnen de 10 kalenderdagen
 • We plannen het eerste bezoek in!
VLAIO: partner bij vergroeningsplannen

De Vlaamse Regering zet sterk in op een lager en duurzamer energieverbruik van Vlaamse bedrijven.

Heeft jouw onderneming plannen om te investeren in een groene technologie, maar wil je eerst onderzoeken of dit technisch en economisch haalbaar is? Doe dan met steun van VLAIO een vergroeningsscan bij 1 van de 10 geselecteerde adviesbureaus.

Als onderneming betaal je slechts een deel van de kostprijs voor deze scan, VLAIO betaalt 85% met een maximum van 10.000 euro excl. BTW.

E-Luse is één van deze erkende dienstverleners. Check de voorwaarden op www.vlaio.be/vergroeningsscan.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden