Energieadvies industrie en KMO’s

Bent u als bedrijf ook op zoek hoe u besparingen kan realiseren, heeft u hierbij al aan energie gedacht?
Bent u toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) of bent u geacht een audit uit te voeren als grote onderneming (EED)?
Heeft u als grote energieverbruiker een energieplan nodig of een energiestudie omdat u een grote wijziging realiseert?

Maar heeft u intern niet de kennis of de resources om dit op te maken? Of heeft u net nood aan een externe kijk op uw processen en utilities? Dan bent u bij E-Luse aan het juiste adres!

Via aantoonbare ervaring binnen verschillende types projecten en sectoren in binnen- en buitenland beschikt E-Luse over voldoende ervaring om u ook hierin te helpen.

Op zoek naar een externe energiespecialist die ook breder durft te denken? Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.

Indien tijdens het project bijkomende ervaring of specifieke expertise nodig is dan kan E-Luse voor u eveneens op zoek gaan naar een geschikte partner.


Begeleiding op maat

Is uw bedrijf te klein om een energiecoördinator in dienst te nemen? Of komt u als plant manager of energieverantwoordelijke tijd te kort om het werk uit te voeren zoals u zou willen, dan kunnen wij u gedurende een bepaalde periode of op permanente basis ondersteuning bieden als extern energiecoördinator. Hierin kunnen we bijvoorbeeld de energiecijfers verwerken en analyseren, maatregelen mee uitwerken en opvolgen en zorgen voor de interne of verplichte rapportage.

Ook bij het in kaart brengen van uw CO2-voetafdruk kunnen wij u helpen.


Energiebeleidsovereenkomst

Op 4 april 2014 werden de modaliteiten van de nieuwe energiebeleidsovereenkomst (EBO) bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Hierdoor wordt de EBO vanaf 01/01/2015 de officiële opvolger en aldus vervanger van de huidige benchmark- en auditconvenant, die eind 2014 afloopt.

Met de Energiebeleidsovereenkomst wil de overheid Vlaamse bedrijven stimuleren om een koppositie in te nemen én te behouden op gebied van energie-efficiëntie, zonder aan competitiviteit te verliezen. De toegetreden ondernemingen dragen hiermee bij aan de realisatie van de Vlaamse CO2– en energie-efficiëntiedoelstellingen.

EBO fase II start in september 2018 waarbij u als onderneming een actieplan dient in te dienen. Na goedkeuring van dit plan inclusief het team van energiedeskundigen (intern/extern) kan men starten aan de energieaudit. Deze audit dient als input voor het finale energieplan. Door de  verlenging van de energiebeleidsovereenkomsten met twee jaar wordt de timing van de opmaak van het tweede energieplan afgestemd op de timing van de tweede energieaudit en de vierjaarlijkse cyclus die ook opgenomen is in de milieu- en energiewetgeving van Vlaanderen. Daarom ligt de timing van de indiening van het tweede energieplan op 30 september 2019 of 9 maanden na aanvaarding van het actieplan.

Meer informatie over EBO kan u terugvinden op www.ebo-vlaanderen.be


Energieplan of energiestudie (besluit energieplanning)

Het besluit energieplanning bepaalt dat bedrijven met een jaarlijks primair energieverbruik groter dan 0,1 PJ, bij het vernieuwen van hun milieuvergunning een energieplan moeten opmaken.

Analoog is een energiestudie vereist wanneer een verandering  aan een bestaande installatie een meerverbruik van tenminste 10 TJ per jaar met zich meebreng.

Meer informatie over EBO kan u terugvinden op www.energiesparen.be


Verplichte energieaudit grote onderneming (EED-audit)

De verplichte energieaudit geldt enkel voor grote ondernemingen of niet-KMO’s. Dit zijn alle ingedeelde inrichtingen waar er:

  • ofwel meer dan 250 FTE tewerk gesteld zijn;
  • ofwel een jaaromzet van meer dan 50.000.000 euro én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43.000.000 euro is.

De verplichte energieaudit geldt per vestiging. Ondernemingen die onder de verplichting vallen moesten voor de eerste keer tegen 1 december 2015 de audit uitgevoerd hebben. De audit heeft een geldigheid van vier jaar. Een vierjaarlijkse hernieuwing is verplicht.

Meer informatie over EBO kan u terugvinden op www.energiesparen.be