EPB

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Dan moet u rekening houden met de EPB-reglementering. Deze is sinds 2006 van kracht en bevat een aantal eisen voor nieuwbouw- en verbouwprojecten aangaande thermische isolatie, een gezond binnenklimaat en installaties zoals verwarming en ventilatie. Meer informatie over het EPB vindt u hier.

De eisen worden bijna jaarlijks verstrengd om tegen 2021 te voldoen aan een E-peil van 30. Gebouwen met een E-peil van 30 worden gezien als bijna energieneutrale (BEN) gebouwen. De houder van de stedenbouwkundige vergunning of de aangifteplichtige moet een erkende EPB-verslaggever aanstellen om het E-peil te bepalen.

Deze verslaggever moet voldoen aan bepaalde diplomavereisten en dient jaarlijks een bepaalde vorming te vervolmaken. E-Luse is sinds 2010 geregistreerd als EPB-verslaggever. Wij hebben ervaring als adviseur bij het (ver)bouwen van woningen, openbare gebouwen en woon- en zorgcentra.

De EPB-procedure bestaat uit 2 fases:

Fase 1: Voor de werken

Voor de start van de werken maken we een voorberekening van het EPB-advies en bezorgen we een richtwaarde van het E-peil en K-peil. Na de goedkeuring van de bouwvergunning dienen we de startverklaring in. Ervaring leert ons dat hoe eerder de verslaggever wordt ingeschakeld tijdens het ontwerp en de berekening van de bouwwerken, hoe beter het project kan afgestemd worden op de gestelde eisen.

Fase 2: Na de werken

Op het einde van de werken stellen we de eindaangifte op, gebaseerd op de effectief gebruikte bouwmaterialen en installatie-onderdelen. Deze studie geeft een werkelijk beeld van het energieverbruik en de warmteverliezen van de woning. Tijdens de werken hebben we regelmatig contact om de resultaten en de gebruikte materialen tussentijds te evalueren. Vaak zijn de bouwcomponenten nog niet exact bepaald tijdens de ontwerpfase; dit gebeurt meestal pas tijdens de werken. Het is belangrijk om alle materialen te evalueren volgens de EPB-eisen om onaangename verrassingen na de werken te voorkomen. Na voldoende staving op basis van een plaatsbezoek en facturen dienen we de eindaangifte in bij het Vlaams Energieagentschap.

Gaat u (ver)bouwen en bent u op zoek naar een ervaren EPB-energiedeskundige? Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.

Meer informatie op EPB kan u terugvinden op www.energiesparen.be