Word CO2-neutraal

Word CO2-neutraal

Produceren en handelen zonder CO2 uit te stoten? Het klinkt bijna als een utopie, maar voor heel wat bedrijven is het mogelijk.

E-Luse bepaalt uw CO2 footprint en stelt een actieplan op
om uw uitstoot terug te schroeven tot u CO2-neutraal bent.
Gaat u de uitdaging aan?

Wat betekent CO2 neutraal?

Om CO2-neutraal te zijn, moet er een evenwicht zijn tussen de CO2-uitstoot en de opname van CO2 uit de atmosfeer. Met andere woorden de uitstoot van broeikasgassen moeten worden gecompenseerd door koolstofopname. Een manier van koolstofopname is de compensatie door te investeren in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of koolstofvangers (zoals bomen). De focus bij het uittekenen van een strategie moet altijd liggen op de maximale beperking van de uitstoot. Compensatie is geen heilige graal maar het is een laatste stap om de onvermijdelijke uitstoot toch aan te pakken.

E-Luse Carbon Footprint CO2

Zo gaan wij te werk

Meten is weten
De eerste stap in het traject richting CO2-neutraliteit is de nulmeting van uw onderneming. De CO2-footprint, ook wel CO2-voetafdruk, is een maatstaf waarmee u kunt meten hoeveel CO2 uw bedrijf uitstoot. Door uw uitstoot in kaart te brengen krijgen we een inzicht waar de (verborgen) verbruikers zich situeren.

Het is belangrijk om steeds op voorhand de scope van deze CO2-voetafdruk te definiëren en af te bakenen. Vanaf waar en tot waar wordt de uitstoot in rekening gebracht, wordt er enkel gekeken naar de uitstoot van de vestiging en wat met de aanlevering van grondstoffen? Er zijn verschillende manieren om de CO2-voetafdruk te bepalen. Wij kiezen ervoor om te werken op basis van de Bilan Carbone omdat deze voldoende diepgang biedt. Deze methode is tevens geënt op de ISO 14064.

Besparen is de sleutel
CO2-neutraal word je niet enkel door te meten en te compenseren. Het allerbelangrijkste in dit traject is de uitwerking van een degelijk actieplan dat uitgezet wordt in de tijd. Hier ligt dan ook de sterkte van E-Luse. Door jaren ervaring op te bouwen in het uitwerken van besparingstrajecten op het vlak van energie zijn wij experten in het opstellen van actieplannen om de CO2-uitstoot te beperken. Alle facetten van je onderneming worden onder de loep genomen. Daarbij worden de meest interessante projecten in detail doorgerekend naar besparing (zowel impact op het klimaat als financieel) en terugverdientijd.

Compensatie via klimaatprojecten
In de laatste stap om CO2-neutraal te worden, wordt de overige uitstoot – die tot het minimum werd beperkt door de uitvoering van het actieplan – gecompenseerd. Heel vaak gebeurt dit door te investeren in een geselecteerd klimaatproject in binnen- of buitenland. De CO2-balans van uw onderneming wordt hierdoor kunstmatig herleid tot nul. Plan Vivo is de hoogste standaard qua vrijwillige koolstofcertificaten, hier geven wij dan ook de voorkeur aan. Voor de compensatie wordt er altijd gewerkt met een partner.

Overtuigd om ook aan de slag te gaan?

We helpen jou graag bij het behalen van je doel. Want ja, het kan!


Onder het motto “practice what you preach” is E-Luse al sedert 2019 CO2-neutraal, méér zelfs: klimaatpositief. Benieuwd hoe we dit hebben aangepakt? Lees het hier

CO2-neutraal CO2 Klimaatpositief
 project Ethiotrees
Foto: Ethiotrees

E-luse is erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Als kmo kan je voor de opmaak van een actieplan voor CO2-reducties hiervoor een korting krijgen van 20% – 30%.