E-Luse is klimaatpositief

E-Luse is klimaatpositief

Het is duidelijk dat onze activiteiten leiden tot significante energie- en CO2-besparingen. Maar we willen met E-Luse natuurlijk ook zelf ons steentje bijdragen en het goede voorbeeld geven. Dat doen we onder meer door onze eigen impact op het klimaat zoveel mogelijk te beperken. Daarom berekenden we gedetailleerd onze CO2-uitstoot. En daar bleef het niet bij, want we compenseren die ook. Dubbel zelfs!

Als onderneming geven wij graag onze verantwoordelijkheid.
En om onze daad kracht bij te zetten gaan
wij resoluut voor klimaatpositief!

Bepaling van de CO2-uitstoot

Je CO2-uitstoot kan je op verschillende manieren bepalen. Hoe je dat precies doet staat je natuurlijk vrij, zolang je er maar transparant over bent. We geven je dan ook graag een inkijk in de berekening van onze CO2-uitstoot, volgens de Bilan Carbone.

Daarbij wordt de uitstoot verdeeld over drie scopes:

Bilan Carbone
Scope 1 2 3
Klimaatpositief
CO2


Scope 1: directe emissies: alle uitstoot die het directe gevolg is van de activiteit binnen een beperkte omgeving

E-Luse werkte in 2019 hoofdzakelijk vanuit het thuiskantoor. Het aardgasverbruik van de woning werd daarom voor 50% toegewezen aan E-Luse. Dat bedroeg in 2019 2.307 kWh. Er zijn geen andere directe emissies (zoals bijvoorbeeld koelmiddelen).

Scope 2: de indirecte emissies gelinkt aan energieverbruik

Hier werd opnieuw 50% van het elektriciteitsverbruik toegewezen aan E-Luse, met name 1.079 kWh. Ook transport wordt in deze scope meegenomen. In 2019 gebruikte E-luse 653 liter diesel voor professionele verplaatsingen.

Scope 3: andere indirecte emissies

Door de beperkte omvang van de activiteiten van E-Luse zijn de emissies in deze scope verwaarloosbaar. Het gaat hier o.a. om afval, afvalwater, verbruik van goederen, etc.

Berekening van de CO2-uitstoot

Voor de verschillende emissiebronnen wordt de equivalente CO2-uitstoot hieronder berekend.

Aardgas:          2,307 MWh x 3,25 GJ/MWh x 56,1 kg CO2/GJ = 421 kg
Elektriciteit*:   1,079 MWh x 3,25 GJ/MWh x 56,1 kg CO2/GJ = 432 kg
Diesel:             653 liter x 35,93 GJ/1.000 liter x 74,1 kg CO2/GJ = 1.739 kg

Totaal:             2.592 kg CO2

 
*Elektriciteit wordt groen aangekocht, waardoor er in principe gerekend mag worden met een uitstoot van 0 kg CO2/kWh. We zijn er ons echter wel van bewust dat de aankoop van groene stroom impliceert dat er garanties van oorsprong moeten voorgelegd worden. De stroom die gebruikt wordt is uiteraard een mix. Daarom wordt er hier toch gerekend vanuit de mix.

Klimaatpositief

We konden er als bedrijf voor kiezen om onze uitstoot van ongeveer 2,5 ton CO2 te compenseren, om zo CO2-neutraal te zijn. Maar we willen daar verder in gaan. Daarom compenseren we het dubbele van onze uitstoot. We zijn dus niet enkel CO2-neutraal, maar kunnen we onszelf zelfs klimaatpositief noemen. Met andere woorden: we halen meer CO2 uit de lucht dan dat we er zelf in uitstoten.

De allerbelangrijkste stap in de weg naar een klimaatneutraal businessmodel is de aanpak van de uitstoot an sich. De compensatie van CO2 is geen heilige graal, maar het is een middel om de onvermijdelijke uitstoot toch aan te pakken. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen. Wij kozen ervoor om te werken met Plan Vivo, het hoogst aangeschreven vrijwillig koolstofcertificaat, dat voldoet aan de strengste standaarden.

CO2-neutraal
Foto: Ethiotrees

Onze keuze viel op het bosaanplantingsproject van het Belgische Ethiotrees in Ethiopië. Dat project compenseert niet alleen je uitstoot door de aanplanting van bomen. Het creëert ook een meerwaarde voor de lokale bevolking. De opbrengsten van de verkoop van de koolstofkredieten worden geherinvesteerd in sociaalecologische projecten in hetzelfde gebied. Daardoor wordt er ingezet op verschillende SDG’s; het gaat dus veel verder dan puur de compensatie van CO2.
Klik hier om ons certificaat te ontdekken

Nu is het aan jou

Geprikkeld door ons verhaal? Zin om ook actie te ondernemen? Ontdek hoe wij jou hierbij kunnen helpen.