Energiestudie – Besluit energieplanning bij omgevingsvergunning

Wanneer moet je nu een energiestudie uitvoeren?

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is het soms noodzakelijk om een energiestudie toe te voegen. Hieronder wordt helder uitgelegd wanneer deze studie noodzakelijk is.

Energie-intensieve vestigingen met een jaarlijks energiegebruik > 0,1 PJ moeten onder bepaalde voorwaarden een energiestudie toevoegen bij hun omgevingsvergunnings-aanvraag. Deze regelgeving is eveneens opgenomen in de Vlarem-wetgeving.

Omgevingsvergunning voor een energie intensieve vestiging

Nieuwe inrichting (0,1 PJ)

Hiervoor is de opmaak van een energiestudie altijd noodzakelijk.


Bestaande inrichting

Voor een bestaande inrichting zijn er een aantal verschillende scenario’s.

Volledige hernieuwing van de omgevingsvergunning: hiervoor is geen energiestudie nodig, wel een energieplan*.


Wijziging van de vergunning met een verbruik van min. 10 TJ?

  • Ja: energiestudie nodig
  • Nee: geen studie nodig

*Bedrijven die zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten zijn vrijgesteld van de verplichting tot het opstellen van een energieplan.

Hoe het verbruik bepalen?

Hoe kan je nu bepalen als of je bij een nieuwe inrichting over 0,1 PJ komt of de wijziging minimaal 10 TJ bedraagt? Dit kan men best doen door het verbruik van de installatie zo goed mogelijk in te schatten.

Indien er metingen beschikbaar zijn van een gelijkaardige site of machine kunnen deze zeker gebruikt worden, eventueel kan een correctie toegepast worden indien deze veel zuiniger zal zijn. Je kan ook gebruik maken van kengetallen die beschikbaar zijn voor de processen, kijk hiervoor bijvoorbeeld eens bij de BBT’s. Een andere manier is het opsommen van alle (significante) verbruikers en hieraan een vermogen, een belasting en de draaiuren te koppelen.

Let wel: indien het een wijziging betreft waarbij een installatie wordt vervangen door een moderner en energiezuiniger model (met een energieverbruik van minstens 10 TJ), moet ook hiervoor een energiestudie worden opgesteld, ook al resulteert deze eigenlijk in een vermindering van het verbruik. 

Wie kan de energiestudie uitvoeren?

In tegenstelling tot de regelgeving van de energiebeleidsovereenkomst en de verplichte energieaudit voor grote ondernemingen moéten zowel de energieplannen als energiestudies opgesteld door een externe energiedeskundige. Deze dient aanvaard te worden door het Vlaams Energieagentschap (VEA). Hiervoor moet onderander de grondige technische en bedrijfseconomische kennis van de deskundige bewezen worden.

E-Luse voerde al verschillende energiestudies en energieplannen uit. Wij zijn dus zeker de geschikte partner hiervoor.

Wat houdt een energiestudie in?

In de energiestudie dient aangetoond te worden dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is, m.a.w. dat er gewerkt wordt met de Best Beschikbare Technieken (BBT).
De exploitant moet in de energiestudie aantonen dat energie-efficiëntere installaties die beschikbaar zijn op de markt of dat maatregelen die extra kunnen genomen worden om de energie-efficiëntie van de inrichting te verhogen een IRR van minder dan 15% na belastingen hebben.

De exploitant voegt de energiestudie toe aan de omgevingsvergunningsaanvraag. Het Vlaams Energieagentschap beoordeeld samen met Verificatiebureau (VBBV) de energiestudie op inhoud en kwaliteit.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden