Verplichte energieaudit grote ondernemingen al ingediend?

Verplichte energieaudit grote ondernemingen al ingediend?

Iedere vestiging van een niet-KMO moet vierjaarlijks een energieaudit laten opmaken en de resultaten ervan ingeven in de webapplicatie. Voor velen zal de vorige audit in de loop van 2020 verlopen en is een nieuwe audit noodzakelijk.

De Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie legt deze wetgeving op. In Vlaanderen werd dit omgezet via VLAREM (artikel 93).

Wanneer ben je een grote onderneming?

  • ofwel zijn er meer dan 250 personen werkzaam zijn
  • ofwel overschrijdt de jaaromzet 50 miljoen euro én is het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro

De verplichting geldt steeds per vestiging. De bovenstaande criteria moeten dus steeds per vestiging afgetoetst worden.

Wie kan de energieaudit uitvoeren?

De energieaudit kan zowel door een interne als door een externe energiedeskundige van de vestiging uitgevoerd worden. Wij raden aan om te werken met een externe deskundige, zo heb je eens een frisse blik op je onderneming.

Webapplicatie

Door het invullen van verplichte data in een webapplicatie zal ervoor gezorgd worden dat de resultaten van de energieaudit op uniforme wijze worden ingegeven en zal kunnen nagegaan worden of de energieaudit voldoet aan de minimumcriteria uit bijlage VI van de Europese Richtlijn 2012/27/EU.

Per vestiging worden de resultaten van de energieaudit op gestructureerde wijze ingegeven in de webapplicatie:

  1. het opladen van het energieauditrapport van de energiedeskundige (eigen sjabloon, via pdf),
  2. het invullen van de energiebalans van de vestiging, over de verschillende energievectoren en verschillende gedefinieerde gebouwen/processen/transport,
  3. het invullen van de maatregelenlijst (beschrijving – investeringskost -energiebesparing – IRR).

Ook vestigingen die vrijgesteld zijn omdat ze reeds in het bezit zijn van een energieplan volgens VLAREM II, art. 4.9.1 of een energieaudit hebben laten uitvoeren in het kader van EN 16001 of ISO 50001, vullen de webapplicatie in op basis van respectievelijk hun energieplan of de resultaten volgend uit hun energiezorgsysteem. Vestigingen die toegetreden zijn tot één van de energiebeleidsovereenkomsten of die in het bezit zijn van een EPC publieke gebouwen, zijn vrijgesteld van de verplichting tot invullen van de webapplicatie.

Actualisatie

De wetgeving stelt dat de energieaudit een geldigheidsduur heeft van vier jaar. Binnen de geldigheidsduur moet de energieaudit geactualiseerd worden en opnieuw ingegeven worden in de webapplicatie. Concreet betekent dit dat een energieaudit die ingegeven werd in de webapplicatie op 1 maart 2016, geldig is tot 1 maart 2020 en dat de geactualiseerde energieaudit uiterlijk 1 maart 2020 ingegeven moet worden in de webapplicatie.

Plan hier een afspraak met een energie expert


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden