De Croo 1 zet in op duurzaamheid

De Croo I zet in op duurzaamheid

Na bijna vijfhonderd dagen onderhandelen is er een nieuwe federale regering in België. De regering De Croo komt met een plan voor een welvarend, solidair en duurzaam België. Wij gingen voor jouw bedrijf op zoek in het regeerakkoord naar de opmerkelijke punten m.b.t. energie en duurzaamheid. 

DeCroo_SDG

Energiebevoorrading

Het voeren van een ambitieus klimaatbeleid gaat hand in hand met de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Hierbij is het van cruciaal belang dat de bevoorrading, de duurzaamheid en de betaalbaarheid gewaarborgd blijven.

De regering kiest resoluut voor de herbevestiging van de kernuitstap en investeert in bijkomende capaciteit windenergie op de Noordzee.Een flexibel en decentraal energiesysteem is dé toekomst. Daarom komt er een integraal beleid rond hernieuwbare energie, opslag, vraagbeheer, flexibiliteit en interconnectie. In lijn met de EU Green Deal wordt er gewerkt aan een regelgeving rond waterstof en CO2.

Er wordt ingezet op het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Het doel van dit marktgebaseerd capaciteitsmechanisme is om de bevoorradingszekerheid veilig te stellen en dit tegen een marktconforme prijs. Er zal worden ingezet op een verhoogde competitiviteit van de productiemarkt van elektriciteit. Deze concurrentiële marktomgeving zorgt voor een neerwaartse druk op elektriciteitsprijzen. De productiecapaciteit zal eveneens beter worden opgevolgd en gemonitord.

Financieel

Er wordt een interfederaal investeringsplan opgesteld. Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar de domeinen die relevant zijn in het kader van de ontwikkeling van de European Green Deal en Next Generation.

Hierbij wordt specifiek aandacht geschonken aan:

  • het energiezuinig maken van overheidsgebouwen
  • het energiezuinig maken van woningen (i.s.m. de gewesten)
  • verlaging btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen
  • een klimaatneutrale overheid voor 2040 en een meerjarenplan voor de eigendomsgebouwen van de Federale staat
  • stimulansen om energieprestatiecontracten (EPC’s) en Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan te zwengelen
  • de verhoogde investeringsaftrek worden verlengd met twee jaren
Mobiliteit

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatimpact van ons transport te verminderen en de innovatie in de autosector aan te moedigen, zal de regering, in overleg met de deelstaten, werken aan de geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto’s.

Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn.

Opening tot een CO2-taks?

De fiscaliteit zal worden bestudeerd om ze klimaat en milieuvriendelijker te maken. We vertrekken vanuit het principe van de vervuiler betaalt, waarbij we het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk willen ontmoedigen door de invoering van een fiscaal sturend instrument.”

Bedrijven die onder ETS vallen kennen het al enkele jaren, voor hun CO2-emissies dienen ze rechten aan te kopen op de Europese markt. Door het marktmechanisme van ETS zullen deze bedrijven in de komende jaren sowieso meer betalen voor hun CO2-emissierechten. Niet ETS-bedrijven kennen op vandaag nog geen CO2-taks.

Ondanks het schrappen van de taks in het Vlaams Energie- en Klimaatplan, lijkt de nieuwe federale regering nu opnieuw een deur open te zetten richting deze heffing. De bedoeling is om hierdoor een signaal te geven om meer in te zetten op duurzaamheid en de energietransitie.

Het is echter nog koffiedik kijken hoe dit een vorm zal krijgen. Maar als we kijken naar buurlanden dan is de kans wel groot dat er binnen enkele jaren een bijkomende taks op CO2 komt.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden