E-Luse in Lerend Netwerk EPB – OVED

Vanaf begin januari 2016 is E-Luse lid van één van de vier expertgroepen van EPB-verslaggevers. Hierbij steken een 20-tal EPB experts maandelijks de koppen bijeen. Hierbij wordt de werkwijze van berekenen en benaderen van verschillende dossiers op elkaar afgetoetst, worden codes van goede praktijken opgesteld en wordt er onderzoek gedaan naar bepaald probleemcases. Daarnaast verdiepen ze zich in hun technische EPC- of EPB-kennis, volgen ze proactief de nieuwste beleidsevoluties uit hun werkveld mee op en geven ze feedback naar de beleidsmakers. Voldoende stof voor een goed gevuld werkjaar!

E-Luse neemt in dit traject een actieve rol en hoopt hierbij zijn klanten op een nog kwalitatievere manier te kunnen helpen.

PS: OVED is het Overlegplatform voor Energie Deskundigen. www.oved.be