Energiemonitor Smappee breidt uit naar gas & water

Smappee staat wereldwijd bekend als energiemonitor voor elektriciteitsverbruik bij consumenten en kleine en middelgrote ondernemingen. Dat verandert nu met de uitbreiding naar gas en water. Gebruikers zullen in staat zijn om niet alleen hun elektriciteitsverbruik en –productie te monitoren, maar ook hoeveel aardgas en water ze verbruiken. Inzicht in het verbruik kan voor een gemiddeld huishouden leiden tot een besparing van 10% en meer, waardoor de gas- en watermonitor in minder dan een jaar is terugverdiend.  Smappee geeft zo gebruikers de middelen in handen om de volgende stap te zetten in de energietransitie.

 Smappee heeft de afgelopen jaren de wereld veroverd met een energiemonitor die het verbruik van elektriciteit in real-time in beeld brengt, tot op apparaatniveau. Daarnaast kan de monitor ook zicht geven in de productie van zonnepanelen, waardoor het verbruik ook daarop kan worden afgesteld. Studies wijzen uit dat consumenten hun elektriciteitsverbruik tot wel 12% kunnen verminderen als ze over real-time feedback tot op apparaatniveau beschikken. Als bovendien oude toestellen vervangen worden door nieuwe, energie-efficiëntere modellen kan dit leiden tot besparingen van wel 30%.

 De Smappee gas- en watermonitor zorgt voor beduidende besparingen op het gebied van aardgas- en waterverbruik. Een gemiddeld Belgisch gezin betaalt elk jaar bijna dubbel zoveel aan aardgas en water dan aan elektriciteit, dus hier is een groot besparingspotentieel. De gas- en watermonitor zal 119 euro inclusief btw kosten. Uitgaand van een gemiddelde factuur van 600 euro voor water, en 1.200 euro voor aardgas, is de gas- en watermonitor terugverdiend op iets meer dan een half jaar.

“Tot nu focuste Smappee op het monitoren van elektriciteit,” vertelt Stefan Grosjean, CEO en mede-oprichter van Smappee, “maar uiteindelijk is dat maar één derde van de nutsvoorzieningenfactuur. Twee derde gaat naar gas en water, waardoor de Smappee gas- en watermonitor een logische tweede stap is. Net als bij elektriciteit krijgt de consument bovendien nog steeds erg ondoorzichtige facturen van zijn aardgas- en waterleverancier. Onze nieuwe tool moet de gebruiker inzicht geven in zijn verbruik, waardoor hij automatisch zal besparen. Dat is goed voor hem, maar ook voor de planeet.”

Water en gas als schaarse goederen

Volgens een studie van de VN zal de vraag naar water tegen 2050 met meer dan 50% gestegen zijn. Als de huidige waterconsumptie zich verder zet leeft over tien jaar twee derde van de wereld in waterarm gebied. Dat heeft ook gevolgen voor de prijs van water.

In Vlaanderen is de waterfactuur tussen 2000 en 2014 voor een gezin gemiddeld gestegen van 108 naar 357 euro per jaar (rapport Watermeter 2014). Sinds 1 januari is bovendien de 15 kubieke meter gratis water per gezinslid afgeschaft. In de plaats daarvan is er een progressief tariefstelsel ingevoerd: bij zuinig verbruik gaat het tarief omlaag, bij een royaler verbruik geldt een hoger tarief.

Over de hele wereld stijgt de waterprijs. In de Verenigde Staten is leidingwater 41% duurder geworden tussen 2010 en 2015. Door de grote verscheidenheid in wetgeving is een vergelijking met Europa moeilijk, maar landen als Duitsland en Hongarije hebben het voortouw genomen in een prijsbeleid dat moet leiden tot minder waterverbruik. Meer en meer experten vragen voor een stijging van de prijs van drinkwater om de consumptie duurzamer te maken.

Een real-time inzicht dankzij de Smappee gas- en watermonitor kan daar vanzelfsprekend bij helpen.

In het kielzog van dalende olieprijzen, is ook de prijs van aardgas al een tijdje in verval. Net als olie is gas echter sterk afhankelijk van geopolitieke situaties waardoor het een weinig stabiele prijs is. Bovendien is het een fossiele brandstof, waarvan de reserves niet oneindig zijn. Ook hier is een duurzaam verbruik noodzakelijk.

“Smappee wil het voortouw nemen in de energietransitie,” vertelt Stefan Grosjean, CEO van Smappee en mede-oprichter, “waarbij consumenten onafhankelijk worden en de controle krijgen over hun eigen verbruik en productie. Voor ons zijn dit allemaal stappen naar het moment waarop woningen zullen functioneren als gedecentraliseerde water- en energiehubs.”

Smappee als verkeersleider op een druk kruispunt

Met de Smappee gas- en watermonitor krijgt de consument real-time data over het verbruik. Een slecht ingestelde of kapotte thermostaat kan daardoor snel ontdekt worden. Wie daarbij ook het gedrag aanpast, door bijvoorbeeld deze thermostaat opnieuw in te stellen, kan tot 10% en meer besparen.

Dankzij het Lekalarm, hoeft u zich ook geen zorgen meer te maken over eventuele gas- of waterlekken. Zulke lekken zijn niet alleen gevaarlijk, ze zijn ook kostelijk: een gaatje van twee millimeter in een waterbuis komt overeen met een lek van 192 liter water per uur. Dat is ongeveer het dubbele van het gemiddeld dagelijks waterverbruik per persoon in een Belgisch gezin.

De Smappee gas- en watermonitor is eenvoudig te installeren door enkele sensoren op de bestaande aardgas- en watermeter te plaatsen. Het is een hoogtechnologische manier om bij te dragen aan het milieu en tegelijkertijd geld te besparen.

 “Woningen evolueren naar drukke kruispunten waar energie niet alleen verbruikt wordt, maar ook geproduceerd en zelfs opgeslagen”, aldus Stefan Grosjean, CEO en mede-oprichter van Smappee. “Smappee wil hierin de verkeersleider zijn die aan een apparaat zoals je koelkast zegt van meer te verbruiken als de zon schijnt en minder tijdens de nacht. De consument kan dit volgen op visuele voorstellingen die in het verleden al design awards gewonnen hebben.”

In deze visie van woningen als kleine gedecentraliseerde energiecentrales zullen toepassingen gebaseerd op IoT een steeds belangrijkere rol innemen. Een smart energy grid en batterijtechnologie zijn hierin onontbeerlijk, maar pas wanneer ook water en gas hierin betrokken worden, gaat het echt om een volwaardige transitie, waarbij de controle bij de gebruiker komt te liggen.