Citribel

De carbon footprint is de basis om verder te werken aan onze circulaire ambitie.

Als circulair biotechbedrijf draagt Citribel duurzaamheid hoog in het vaandel. Om de CO2-uitstoot te verminderen, liet het Tiense bedrijf zijn carbon footprint berekenen. Hiervoor deed het beroep op het team van E-luse. “De oprechte interesse die ze toonden in ons uniek productieproces gaf ons veel vertrouwen”, vertelt Sustainability Manager Sanne Elsen.

Sustainability Report Citribel

Citribel is wereldwijd de enige circulaire producent van citroenzuur, citraten en andere nevenproducten via natuurlijke oppervlaktefermentatie van suikermelasse. Het Tiense bedrijf draagt circulariteit in zijn kern. De productieprocessen leiden tot een high-end portfolio van inherent circulaire producten, waarbij blijvend gezocht wordt naar verdere recycling- en upcyclingmogelijkheden. Door het water- en energieverbruik te verminderen en de afvalstromen te verkleinen, wil Citribel meewerken aan een duurzamere wereld. “Het minimaliseren van onze koolstofuitstoot is onze topprioriteit”, licht Sustainability Manager Sanne Elsen de duurzame ambities van Citribel toe.

Beperken van koolstofuitstoot

Sinds 2020 is een nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie in gebruik in het bedrijf. Die produceert energie en stoom, terwijl de restwarmte van de rookgassen wordt gerecupereerd via een warmwatercircuit. Overtollige energie gaat naar het gewone elektriciteitsnet. “We blijven onze processen en installaties evalueren en verbeteren om onze koolstofuitstoot te verminderen”, zegt Sanne Elsen. “Om verdere stappen te zetten, wilden we de carbon footprint van ons bedrijf vaststellen. Op basis hiervan zouden we dan een CO2-emissiereductieplan kunnen opstellen.”

Bespreking van het productieproces
Persoonlijk contact

Voor de meting van de carbon footprint werkte Citribel oorspronkelijk samen met een internationaal bedrijf. “Die samenwerking verliep vrij stroef, waardoor we op zoek gingen naar een nieuwe partner. Via een seminarie over duurzaamheid kwamen we in contact met E-luse. Tim en Eline toonden meteen veel interesse in ons uniek productieproces. Ze kwamen al snel ter plaatse – helemaal van West-Vlaanderen naar Tienen – omdat ze alles goed wilden begrijpen. Een groot verschil met onze vorige partner, die zich vooral baseerde op data. Dat warme en persoonlijke contact met E-luse, in combinatie met hun enthousiasme, gaf alvast veel vertrouwen voor de verdere samenwerking”, aldus Sanne Elsen.

Carbon Footprint Citribel
Er mag al eens gelachen worden in een meeting
Carbon Footprint

Om de carbon footprint van 2022 te bepalen, raadde E-luse aan om de volledige waardeketen in kaart te brengen – scope 1, 2 en 3. “Ze maakten een overzicht van alle meetbare gegevens die ze nodig hadden om de nulmeting te maken. Nadat wij die hadden verzameld, konden ze de carbon footprint bepalen. Deze CO2-voetafdruk gaf ons een inzicht in waar de verbruikers zich situeren in ons bedrijf. Zo kwamen we te weten dat we niet alleen zelf veel koolstof uitstoten bij onze productie, maar dat onze leveranciers ook een aanzienlijke emissie veroorzaken. Daar kunnen wij op heden helaas niet veel aan veranderen. De focus voor reductie ligt op dit moment dus voornamelijk op de scope 1-emissies van onze plant zelf.” Ondertussen zijn we ook gestart met de volgende fase, namelijk de berekening van de product carbon footprint.

Ondertussen zijn we ook gestart met de berekening van de product carbon footprint.

Verplichte duurzaamheidsrapportering

Het is de bedoeling om de carbon footprint jaarlijks opnieuw te meten. Zo wordt duidelijk welke vooruitgang er geboekt wordt en waar er nog verbeterpunten zijn. “Op die manier willen we meewerken aan een betere, schonere en duurzamere wereld. We merken ook dat klanten en leveranciers het alsmaar belangrijker vinden dat onze productie duurzaam gebeurt, zowel op ecologisch als op menselijk vlak. Vanaf 2026 vallen wij bovendien onder de CSRD, waardoor we verplicht zijn te rapporteren over duurzaamheid op basis van onze carbon footprint en reductieplan. De carbon footprint is dus de basis om verder te werken aan onze circulaire ambities”, zegt Sanne Elsen. Citribel is overigens van plan om in de nabije toekomst een CO2-voetafdruk te maken van de aparte producten, om nog meer inzicht te krijgen en te verbeteren waar mogelijk. “Duurzaam produceren is niet langer een nice-to-have maar een echte must-have geworden”, besluit Sanne Elsen.

De CO2-voetafdruk van jouw bedrijf bepalen? Bij die berekening komt heel wat kijken. E-luse helpt je graag. Contacteer ons voor meer info..