Cluma Engineering

E-luse is de ideale partner om ons bedrijf duurzamer te maken, klaar voor de toekomst.” – Cluma Engineering

Bedrijven en hun business optillen: dat is letterlijk én figuurlijk de missie van Cluma Engineering. Niets is te hoog gegrepen voor de Roeselaarse KMO, gespecialiseerd in rolbruggen, zwenkkranen en takels. Ook op vlak van duurzaamheid heeft het bedrijf hoge ambities. “Met 45 medewerkers zijn we een relatief klein bedrijf, maar dat betekent niet dat we ons niet engageren om duurzaam te ondernemen. Ik beschouw het als onze plicht om onze CO2-uitstoot te verminderen met het oog op de toekomst”, zegt Chief Transition Officer Xavier Decock. Hij deed een beroep op E-luse om een actieplan op te stellen om de koolstofemissie van het bedrijf terug te schroeven.

“Om duurzaamheid te verankeren in ons bedrijf en gericht te werken aan een reeks duurzaamheidsdoelstellingen, namen we in 2022 deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen”, gaat Xavier Decock van start. Concreet betekent het VCDO dat het bedrijf op één jaar tijd een aantal acties onderneemt, gelinkt aan de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Het kan daarbij rekenen op advies en tips van experten, alsook inzichten en ervaringen van andere deelnemers. Op het einde van het actiejaar evalueert een team van onafhankelijke deskundigen de gerealiseerde acties en ontvangt het bedrijf het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

  • Cluma Engineering
CO2-reductieplan

Cluma bepaalde 15 actiepunten met het oog op het behalen van het Voka Charter. Eén ervan was het opstellen van een CO2-reductieplan om de ecologische voetafdruk te verkleinen. “Om dit plan op te maken, hadden we een ervaren partner nodig”, zegt Xavier. Al snel leidde zijn zoektocht hem tot bij E-luse. “Ik had voordien al contact gehad met Tim wanneer ik op zoek was naar advies over groene energie. Tim gaf toen, volledig vrijblijvend, zeer waardevol advies dat mij op de juiste weg zette. Door die goede ervaring dacht ik voor het CO2-reductieplan meteen opnieuw aan E-luse. Zij werden ook aanbevolen door Voka zelf, dus dat gaf extra veel vertrouwen.”

Meten is weten

De eerste stap in het traject richting CO2-reductie was een nulmeting. “Op basis van alle informatie die wij aan E-luse bezorgden – denk aan water- en energieverbruik, informatie over personeelsleden, bedrijfswagens, grondstoffen etcetera – brachten ze onze voetafdruk in kaart. Zo kregen we inzicht in waar ons verbruik zich vooral situeert”, vertelt Xavier. Bij het bepalen van de CO2-voetafdruk werd ook de scope van het project afgebakend.

Het Greenhouse Gas Protocol onderscheidt 3 scopes. Scope 1 is de directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Scope 2 omvat de indirecte CO2-uitstoot door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. Scope 3 wijst ten slotte op alle andere indirecte CO2-uitstoot, zoals emissies veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie in de keten.

“Wij kozen ervoor om rekening te houden met de 3 scopes. Dat maakt het complexer, maar we wilden het zo volledig mogelijk doen.”

Xavier Decock
Quick wins

Na de nulmeting organiseerde E-luse een brainstorm samen met het duurzaamheidsteam van Cluma. “We dachten allemaal samen na over manieren om onze voetafdruk te verkleinen. E-luse nam de lead, zij zijn immers de experts. Maar ze moedigden ons aan om allemaal actief mee te denken, waardoor het een zeer leerrijke sessie was”, herinnert Xavier zich.

Met alle ideeën uit de brainstorm ging E-luse nadien aan de slag om een actieplan op te stellen. “Van alle voorstellen die in de brainstorm naar boven kwamen, maakten ze een berekening van de impact op onze CO2-uitstoot. Op die manier kregen we een helder beeld van wat we allemaal kunnen doen, telkens met bijhorende kosten. Zo konden we onze prioriteiten bepalen. Onze focus ligt nu op de quick wins, zaken waar we snel stappen in kunnen zetten. Zo zijn we bezig met de elektrificatie van ons wagenpark. We hebben zonnepanelen geïnstalleerd en we bieden ook vegetarische maaltijden aan in ons bedrijfsrestaurant. Ook ons aankoopbeleid is duurzamer geworden”, licht Xavier toe.

Op lange termijn wil Cluma de andere actiepunten uit het plan realiseren, zoals meer samenwerken met leveranciers die gerecycleerd staal maken, of aansluiten op het warmtenet van de stad Roeselare. “Dat is momenteel toekomstmuziek. Maar doordat we nu een helder plan hebben van de mogelijkheden, hebben we een duidelijk doel om naartoe te werken.”

  • Cluma team
Langetermijnpartner

Xavier is zeer tevreden over de samenwerking met E-luse. “Tim en Eline dachten actief met ons mee. Het was meteen duidelijk dat zij absolute experten zijn in het opstellen van CO2-reductieplannen. Nu het CO2-reductieplan klaar is, ligt onze samenwerking stil. Maar we kunnen nog steeds bij E-luse terecht met vragen en soms komen ze zelf spontaan met tips en advies, wat ik erg apprecieer.”

“We zijn van plan om jaarlijks onze voetafdruk te meten om te kijken welke vooruitgang we maken. Dan doen we zeker weer een beroep op E-luse. Ik beschouw hen als een langetermijnpartner op onze weg om duurzamer te ondernemen en een CO2-neutraal bedrijf te worden, klaar voor de toekomst”, besluit Xavier.

Wil je met jouw bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen? Interesse om net als Cluma de CO2-uitstoot van je onderneming in kaart te brengen en te reduceren? Neem contact met ons op.