CO2-neutraal, klimaatneutraal en net zero

Wat is het verschil tussen CO2-neutraal, klimaatneutraal en net zero?

Steeds meer bedrijven zijn bezig met duurzaamheid en de klimaatproblematiek. Ze slaan ons om de oren met termen als ‘CO2-neutraal’, ‘klimaatneutraal’ en ‘net zero’. Wat betekenen deze begrippen en hoe weet je of een bedrijf de waarheid spreekt? Wij scheppen duidelijkheid!

Carbon Footprint

Eerst gaan we wat dieper in op het begrip ‘carbon footprint’. De carbon footprint van een bedrijf wijst op de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen hebben een schadelijk effect op de atmosfeer.Het meest gekende gas is koolstofdioxide (CO2), maar er zijn er nog. Het standaard GHG-protocol (Greenhouse Gas) onderscheidt onder andere:

  • Methaan – CH4
  • Lachgas of distikstofoxide – N2O
  • Fluoridegassen – bijvoorbeeld SF6 of CFK’s

De carbon footprint wordt ook CO2-voetafdruk genoemd omdat alle broeikasgassen een CO2-equivalent hebben. Dit geeft de impact weer van een hoeveelheid broeikasgas op de opwarming van de aarde. Het CO2-equivalent wordt berekend aan de hand van het global warming potential van het broeikasgas in kwestie. Het GWP geeft aan hoe sterk het effect van het gas is in vergelijking met dezelfde hoeveelheid koolstofdioxide. Bijvoorbeeld: 1 kg methaan staat gelijk aan 28 kg CO2.

In een volgend artikel gaan we verder in op de precieze berekening van de carbon footprint.

Wanneer is een bedrijf CO2-neutraal of klimaatneutraal?

Een bedrijf is CO2-neutraal of klimaatneutraal als er geen uitstoot is van broeikasgassen of als de uitstoot gecompenseerd wordt (bv. door klimaatprojecten). Met andere woorden: als de uitstoot van broeikasgassen in evenwicht is met de koolstofopname.

Er is evenwel geen consensus noch richtlijn over het gebruik van deze 2 termen. Het Europees Parlement gebruikt ze als synoniemen en met betrekking tot alle broeikasgassen vermeld door de GHG standaard. De Universiteit van Oxford, die al 15 jaar onderzoek doet naar klimaatneutraliteit, maakt wél een onderscheid tussen 3 termen:

  • Carbon neutral :betreft enkel CO2
  • GHG neutral: omvat alle broeikasgassen
  • Climate neutral: hier wordt een extra dimensie toegevoegd, namelijk dat het bedrijf behalve geen uitstoot van broeikasgassen ook geen andere negatieve effecten op het klimaat veroorzaakt

Er is evenwel geen consensus noch richtlijn over het gebruik van deze twee termen.

Het is mogelijk dat een organisatie enkel met CO2 rekening moet houden omdat er geen andere broeikasgassen van tel zijn. Dit is meestal het geval in de dienstensector. In productieomgevingen, waar vaak gewerkt wordt met koelmiddelen, moet wel rekening gehouden worden met andere broeikasgassen.

De carbon footprint wordt berekend over een bepaalde scope. In een volgend artikel vertellen we hier meer over. Op dit moment is het belangrijk om te weten dat er 3 scopes zijn, die elk een deel van de organisatie omvatten. Sommige bedrijven zijn klimaatneutraal op scope 1 en 2, zonder dat ze scope 3 meenemen in hun berekening.

Communiceer open en transparant

Conclusie: de termen CO2-neutraal en klimaatneutraal hebben heel wat nuances. Als bedrijf is het daarom vooral belangrijk om transparant te zijn over wat er wel en niet in de berekening is opgenomen, en om welke reden. Op die manier is de klimaatneutraliteit geloofwaardig en duidelijk voor iedereen. Als een bedrijf zichzelf klimaatneutraal noemt, hebben klanten en leveranciers bovendien het volste recht om daar meer uitleg over te krijgen of te vragen.

In een vorig artikel gaven we al 7 tips rond duurzame communicatie. Lees ze zeker zodat jouw bedrijf geloofwaardig overkomt op vlak van duurzaamheid.

Wat is Net Zero?

De term ‘net zero’ is afkomstig van het SBTi (Science Based Targets initiative). Deze organisatie onderzoekt wat we moeten doen om de doelstelling te halen van het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Hierin werd vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°.

De Net Zero Standard leert ons dat snelle en diepe emissiereducties absoluut noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken. De meeste bedrijven moeten hiervoor een diepe decarbonisatie of CO2-reductie doen van 90-95% van álle broeikasgassen, en dit over de volledige waardeketen op lange termijn (scope 1, 2 en 3). Om die reden werken we bij E-luse altijd een CO2-calculatie uit over scope 1, 2 én 3. Hierdoor kunnen we een verhelderend inzicht brengen over waar de grootst mogelijke impact zit.

Om die reden werkt E-luse steeds een CO2-calculatie uit over scope 1, 2 én scope 3.

Het is soms een uitdaging om in te schatten of een bedrijf écht streeft naar een duurzame wereld. En als bedrijf is het zeer belangrijk om geloofwaardig over te komen met de vooropgestelde doelen en aanpak. Met de juiste intenties en een transparante communicatie zijn we alleszins op de goede weg.


Is er nog een term die je graag verduidelijkt wilt zien? Laat het ons weten!


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden