Energieaudit voor kmo’s verplicht

Energieaudit voor kmo’s verplicht

Op vrijdag 4 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering op vraag van minister van Energie ­Zuhal Demir een reeks bijkomende maatregelen goed om kmo’s aan te zetten tot energiebesparingen. (Zie ook ons vorig blogbericht)

Ondertussen zijn we bijna een jaar verder en ligt de wetgeving klaar om goedgekeurd te worden, nadat de adviezen van o.a. de SERV, VREG en MINA-raad werden verwerkt. En zijn er toch een aantal zaken gewijzigd.

Hieronder een overzicht van de nieuwe regelgeving.

Energieaudit
Energieplan voor grote energieverbruikers blijft ongewijzigd

In Vlaanderen bestaan er op vandaag al bepaalde verplichtingen voor bedrijven. Zo dienen energie-intensieve ondernemingen – met een jaarlijks energiegebruik groter dan 0,1 PJ- te beschikken over een energieplan. Dit blijft ongewijzigd. Daarnaast vormden vrijwillige overeenkomsten een speerpunt van het Vlaamse beleid voor energie-efficiëntie bij de Vlaamse energie-intensieve industrie in de vorm van de energiebeleidsovereenkomst.

Op 1 januari 2023 zou een nieuwe ronde van EBO starten.

Een verplichte energieaudit tegen 1 april 2023 voor alle kmo’s

Plan voldoende op voorhand deze audit in.
Energieaudit en balans voor kmo’s

Grote ondernemingen werden reeds in het kader van Vlarem II geacht vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren. De andere bedrijven werden tot op vandaag ontlast van verplichtingen. Dit verandert dus zodra de nieuwe wetgeving in voege zal zijn.

Deze wetgeving legt een verplichting op aan de kmo’s in twee verschillende categorieën met name een energieaudit voor bedrijven met een verbruik tussen 0,05 PJ en 0,1 PJ en een energiebalans voor bedrijven met een verbruik tussen 0,02 PJ en 0,05 PJ.

energieaudit energieplan energiebalans
Overzicht wetgeving energie in Vlaanderen

De energieaudit zal moeten voldoen aan bepaalde vormvereisten en deze zal iedere 4 jaar opnieuw moeten uitgevoerd worden. De eerste audit zou klaar moeten zijn tegen 1 april 2023.

De energiebalans heeft vooral als doen om inzicht te krijgen in het energieverbruik van deze kmo. Indien er in de laatste 3 jaar reeds een energiescan werd uitgevoerd dan zal je hiervoor vrijgesteld worden.

In een periode van minder dan 10 maand zullen ca. 500 ondernemingen een energieaudit en ca. 1000 een energiebalans moeten laten opmaken. Wees er snel bij om op tijd een kwalitatieve energiedeskundige vast te leggen.

Aanvaarde energiedeskundige

Energieplannen en energieaudits moeten opgemaakt worden door een aanvaarde energiedeskundige.

No regret maatregelen

Kmo’s die vallen onder de “energiebalans” moeten ook hun sectorale no-regret maatregelen implementeren (dit kan bijvoorbeeld ledverlichting zijn). De lijst van no-regret maatregelen zal uiterlijk 31 oktober 2022 beschikbaar zijn.

Hoeveel is 0,1 PJ

Tot voor kort spraken we vooral over primaire energie. Dit is de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. 1000 kWh aardgas is gelijk aan 3,25 GJ prim, voor elektriciteit is dit 9 GJ Prim.

Onder de nieuwe wetgeving laten we deze term los en kijken we naar het finaal energieverbruik. Het grote verschil? Voor elektriciteit werken we met een omrekenfactor van 3,6 GJ per MWh.

Met onderstaande tool kan je gemakkelijk je eigen energieverbruik omrekenen en zie je ook direct aan welke regelgeving je moet voldoen.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden