Duurzaamheid bij E-Luse

Duurzaamheid bij E-luse

Bij E-luse staat duurzaamheid niet enkel centraal, het maakt simpelweg deel uit van onze corebusiness. Vanzelfsprekend is het dan ook onze missie om duurzaamheid optimaal te integreren in onze bedrijfsstrategie.

Als onderneming geven wij graag onze verantwoordelijkheid.
En om onze daad kracht bij te zetten gaan
wij resoluut voor klimaatpositief!

Hoever wij hier nu reeds in staan? Dat delen we graag met jullie!

Tijdens de zomer van 2022 werkten we intern aan onze visie op duurzaamheid. We vertrokken vanuit de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) en bepaalden onze materialiteitsmatrix. Het resultaat van deze oefening vertaalde zich in onderstaande vier kwadranten met concrete doelstellingen rond duurzaamheid.

Niet alleen trachten we positieve impact te genereren, ook is het ons doel negatieve impact zoveel mogelijk te elimineren op een directe en indirecte manier.

E-luse's duurzaamheidsstrategie

1. Indirecte positieve impact: 1 % omzet naar het goede doel

We zijn een voorloper op vlak van duurzaamheid én nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Vanuit deze ambitie verkenden we onze waarden en normen, maar stonden we ook stil bij een aantal maatschappelijke kwesties. Respect en behulpzaamheid zijn twee waarden die we belangrijk vinden. Wanneer we onze middelen en inzet toewijden aan een goed doel, hebben we de mogelijkheid om positieve verandering teweeg te brengen in de levens van anderen en de wereld om ons heen.

Kortom als E-Luse het goed doet moet de maatschappij hier ook van kunnen profiteren.

Zo kiezen we er voor om 1% van onze omzet te schenken aan een goed doel om de helden van vandaag een welverdiend duwtje in de rug te geven.

In 2022 kozen wij de thuisbegeleidingdienst ’t Spoor uit als te ondersteunen goed doel. Een thuisbegeleidingsdienst ondersteunt gezinnen die het moeilijk hebben met de opvoeding of de ontwikkeling van kinderen.

Wil je hier meer over weten? Lees dan onze blog 1% voor een goed doel – 2022 !

2. Directe positieve impact: Een duurzame werkplek waar werknemers kunnen openbloeien

In een tijd waarin duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt, streven bedrijven en organisaties ernaar om hun impact op het milieu te verminderen en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Ook een duurzame werkplek is een essentieel aspect geworden van deze inspanningen. Het omarmen van duurzame praktijken op de werkplek gaat niet alleen over milieubescherming, maar ook over het verbeteren van de werkomgeving en het bevorderen van het fysiek en mentaal welzijn van werknemers.

De omvang van ons team is in één jaar tijd van 1 naar 4 leden geëvolueerd. Maar of een bedrijf nu uit 4 of 1.000 mensen bestaat, wij vinden het cruciaal dat elke werknemer zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

De werkplaats van E-luse bevindt zich in Snowball (Harelbeke), een unieke en inspirerende co-working space die professionals, freelancers en startende ondernemers samenbrengt in een dynamische en creatieve omgeving. Snowball biedt moderne werkplekken met ergonomische stoelen, ruime werktafels en alle faciliteiten die nodig zijn voor een efficiënte werkomgeving.

Bij E-luse hechten we bovendien ook veel belang aan een open en toegankelijke bedrijfscultuur. Dit bevordert de samenwerking, efficiëntie en betrokkenheid van medewerkers, wat leidt tot een gezonder en productiever werkklimaat. Laagdrempelige communicatie stimuleert de uitwisseling van ideeën en feedback tussen alle lagen van het bedrijf alsook de reactiviteit op veranderingen en uitdagingen.

Via o.a. teambuildingsactiviteiten en etentjes trachten we een positieve teamdynamiek te bekomen die de cohesie tussen collega’s vergroot.

3. Eliminatie van indirecte negatieve impact: Onze diensten die klanten aanzetten tot verandering

Onze ambitie is duidelijk; wij willen onze klanten motiveren en begeleiden om hun negatieve impact om te zetten in positieve impact.

Onze diensten zetten bedrijven en mensen aan tot verandering. Zo helpen we onze klanten onder meer om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzaamheid te integreren in hun kernactiviteiten. Als duurzame partner werken we zij aan zij met onze klanten om hen te begeleiden naar een groenere toekomst. Het is namelijk van groot belang dat ondernemingen hun verantwoordelijkheid opnemen voor de impact die ze hebben op het milieu en te streven naar positieve veranderingen om de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen.

4. Eliminatie van directe negatieve impact: Klimaatpositief , daar gaan we resoluut voor

Het concept van een klimaatpositief bedrijf draait om het realiseren van een netto positieve impact op het klimaat. Dit betekent dat wij als E-luse niet alleen onze eigen CO2-uitstoot verminderen, maar ook actief bijdragen aan het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer en het compenseren van emissies door middel van innovatieve methoden en projecten.

Zo hebben wij ervoor gekozen om bomen te (laten) planten via het bosaanplantingsproject van BOS+. Het elimineren van de directe negatieve impact op het milieu gaat hand in hand met het behoud en de herbebossing van gebieden die zijn aangetast door ontbossing, verstedelijking en industriële activiteiten. Door het planten van bomen kunnen we verloren gebieden herstellen en onze ecologische balans herstellen. Dit vergt niet alleen individuele inspanningen, maar ook samenwerking op gemeenschaps-, nationaal en internationaal niveau.

Nu is het aan jou

Geprikkeld door ons verhaal? Zin om ook actie te ondernemen? Ontdek hoe wij jou hierbij kunnen helpen.