ESG en CSRD hoe zit dat nu?

ESG en CSRD hoe zit dat nu?

In een tijdperk waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds meer centraal staat in zakelijke besluitvorming, komen termen zoals ESG en CSRD vaak voorbij. Deze concepten houden beide verband met duurzaamheid en verantwoord ondernemen maar ze hebben elk hun eigen focus en betekenis. Ze dienen als kompas voor organisaties die hun impact willen begrijpen en verbeteren.

Deze blogpost werpt een helder licht op het verschil tussen ESG en CSRD, waarbij wordt verkend hoe ze elkaar aanvullen en tegelijkertijd unieke perspectieven bieden op duurzaamheid. Laten we samen duiken in de wereld van bedrijfsverantwoordelijkheid en de evolutie van deze concepten onder de loep nemen.

Schrijf je nu in voor onze gratis online opleiding “Duurzaamheidsrapportage”.

Een gratis lessenreeks voor iedereen die inzicht en duidelijkheid wenst te verkrijgen in kader van wettelijk verplichte duurzaamheidsrapportage (CSRD), gegeven door experten.

Vijf lessen van 30 min tussen 11h00 en 11h30
Startdatum: 24 april 2024

ESG staat voor Environmental (Milieu), Social (Maatschappij) en Governance (Beleid). Het is een overkoepelend begrip dat verwijst naar de drie belangrijke aspecten waarmee bedrijven geconfronteerd worden op vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid:

  1. Milieu: Deze categorie richt zich op de impact van het bedrijf op het milieu. Dit omvat onderwerpen zoals de uitstoot van broeikasgassen, energie- en grondstoffenverbruik, waterbeheer, afvalverwerking en milieubeleid. Bedrijven worden beoordeeld op hun inspanningen om negatieve milieu-effecten te verminderen en positieve bijdragen aan duurzaamheid te leveren.
  2. Maatschappij: In deze categorie worden de relaties van het bedrijf met stakeholders en de bredere samenleving beoordeeld. Het omvat kwesties zoals arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, mensenrechten, gezondheid en veiligheid op de werkplek, en betrokkenheid bij de gemeenschap. Bedrijven worden beoordeeld op hun vermogen om een positieve sociale impact te hebben en sociale uitdagingen aan te pakken.
  3. Beleid: Deze categorie heeft betrekking op de interne structuur en werking van het bedrijf. Het omvat zaken als transparantie, ethisch leiderschap, bestuurspraktijken, beloningsbeleid voor leidinggevenden en de mate van onafhankelijkheid van bestuursleden. Goed bestuur zorgt voor verantwoordelijke besluitvorming en helpt belangenconflicten en risico’s te minimaliseren.
CSRD, ESG, duurzaam ondernemen

ESG-statistieken zijn van cruciaal belang voor het aantrekken van kapitaal, het verbeteren van de merkreputatie, het verminderen van regelgevingsrisico’s en het waarborgen van vooruitgang in de richting van ESG-doelstellingen. Voorbeelden van ESG-maatstaven zijn onder meer de uitstoot van broeikasgassen, diversiteitspercentages en belastingbetalingen, waardoor bedrijven hun voortgang op het gebied van duurzaamheid kunnen meten.

Ook in de financiële wereld worden ESG-criteria steeds belangrijker. Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het integreren van deze criteria in investeringsbeslissingen en bedrijfspraktijken. Zij hanteren steeds vaker ESG-risicoscores om aan te geven hoe duurzaam een bedrijf werkt en dus hoe duurzaam investeringen in dat bedrijf zijn.

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive, wat verwijst naar een Europese wetgeving. Deze wetgeving verplicht bedrijven om gedetailleerde informatie te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties en -impact (op vlak van ESG) in hun jaarlijkse verslagen. CSRD heeft tot doel de consistentie, vergelijkbaarheid en transparantie van duurzaamheidsrapportage te vergroten, zodat investeerders en belanghebbenden een duidelijker beeld krijgen van de duurzaamheidspraktijken van bedrijven. In tegenstelling tot ESG, dat de bredere aspecten van duurzaamheid overkoepelt, richt CSRD zich specifiek op de rapportagevereisten en transparantie van bedrijven met betrekking tot hun duurzaamheidsinspanningen.

CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive

Kortom, ESG is een begrip dat verwijst naar de bredere duurzaamheidsaspecten waarop bedrijven kunnen inzetten en worden beoordeeld, terwijl CSRD een wetgeving is die zich richt op het verbeteren van de rapportagestandaarden voor duurzaamheidsprestaties van bedrijven.

Beide spelen een cruciale rol bij het stimuleren van verantwoord ondernemen en duurzaamheid in de zakelijke wereld.

Wil je graag meer informatie? Aarzel dan niet om ons hierover te contacteren.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden